Pobierz e-pity 2019

Zmiana wskaźników podatkowych od 1 marca

Iwona Maczalska 10.02.2015 11:00 (aktualizacja: )

2015-02-11

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił kwotę przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2014 roku. Wyższe wynagrodzenie przeciętne w poprzednim kwartale oznacza wzrost niektórych wskaźników ZUS oraz wskaźników podatkowych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 10 lutego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2014 roku wyniosło 3942,67 zł.  Wyższe wynagrodzenie przeciętne za IV kwartał 2014 roku, to wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 marca 2015 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Stawka Okres
3.942,67 zł IV kwartał 2014 r.
3.781,14 zł III kwartał 2014
 3.739,97 zł II kwartał 2014

Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych
 

 Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za IV kwartał 2014 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 marca 2015 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
157,71 zł 197,13 zł 236,56 zł 01.03.2015
151,25 zł189,06 zł226,87 zł01.12.2014

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

Ograniczenie emerytury

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 marca przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.759,90 zł 5.125,50 zł 01.03.2015
2.646,80 zł*4.915,50 zł*01.12.2014

* podane kwoty są kwotami brutto

Iwona Maczalska,
PIT.pl