Zmiana wskaźników podatkowych od 1 marca 2023 roku

Iwona Maczalska

1 marca zmianie ulegną niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w IV kwartale 2022 roku wzrosło do kwoty 6.733,49 zł.

9 lutego 2023 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w IV kwartale 2022 roku wyniosło 6.733,49 zł. Wyższe wynagrodzenie przeciętne za IV kwartał 2022 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na podwyżkę wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 marca 2023 roku oraz zwiększenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

Nowe wskaźniki podatkowe od 1 września 2022

Źródło: shutterstock

Wyższe wynagrodzenie uczniów od 1 marca

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za IV kwartał 2022 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 marca 2023 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 5%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 6%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 7%.
WynagrodzenieObowiązuje od
I rok naukiII rok naukiIII rok nauki
336,67 zł404,10 zł471,34 zł01.03.2023

 

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

<< Ograniczenie emerytury

Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od 1 marca

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 marca 2023 roku przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczeniaZawieszenie świadczeniaObowiązuje od
4.713,50 zł8.753,60 zł01.03.2023

 

* podane kwoty są kwotami brutto

 

Podatki 2023ZUSEmerytury