Pobierz e-pity 2019

Zmiana stawek VAT a zwrot VAT za materiały budowlane

Piotr Szulczewski 19.08.2010 09:00 (aktualizacja: )

Od 1 stycznia wzrosną stawki VAT również w zakresie produktów budowlanych, wykorzystywanych w budownictwie mieszkaniowym. Preferencyjny zwrot podatku VAT dotyczyć może (cytując przepis ustawy):

68,18 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 12,295 % kwoty stanowiącej iloczyn:

  • 70 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, wymagających pozwolenia na budowę;
  • 30 m2 powierzchni użytkowej i ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowanej na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu, w przypadku inwestycji związanych z wydatkami, o których mowa w ust. 1, niewymagających pozwolenia na budowę.

W przypadku podatników kontynuujących wydatki związane z ulgą mieszkaniową na remont lub modernizację kwota podlegająca zwrotowi, jest równa 55,23 % kwoty podatku VAT wynikającej z faktur, nie więcej jednak niż 9,959 % kwoty iloczynu wskazanego powyżej w związku z kontynuacją ulgi budowlanej odliczanej od dochodu, od podatku, od podatku zryczałtowanego.

W konsekwencji, podatnicy, którzy dokonują zakupu towarów na cele mieszkaniowe, otrzymają wyższy niż dotychczas zwrot podatku VAT (będzie on liczony od wyższej kwoty). Jednak zwrot będzie wyższy pod warunkiem, że cała kwota do zwrotu nie będzie przekraczała wartości wskazanego powyżej iloczynu. Kwoty limitów wynoszą obecnie (odpowiednio dla inwestycji wymagających zezwolenia i takiego zezwolenia nie wymagających):

  • 37628 zł i 16126 zł w przypadku nie korzystania z ulg oraz
  • 30479 zł i 13062 zł w przypadku, gdy podatnik z ulg korzysta.

Piotr Szulczewski 
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki