Zmiana przepisów 2016: PIT-6 do 20 stycznia

Katarzyna Sudaj 13.01.2016 10:00 (aktualizacja: )

Do środy 20 stycznia 2016 r. należy złożyć deklarację do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej (PIT-6). To nowy termin po zmianie przepisów.

Zmiana przepisów 2016: PIT-6 do 20 stycznia

Źródło: YAY foto

Wcześniej PIT-6 składano do końca listopada rok poprzedniego. To pierwsza zmiana terminu, która wynika z ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 699). Podatnikom dano więcej czasu. Zamiast do 30 listopada 2015 roku, termin na złożenie PIT-6 został wydłużony do 20 stycznia 2016 roku.

Deklarację PIT-6 składają wyłącznie ci podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej.

Bezpłatny pdfPłatny excelOpis deklaracji
PIT-6 (12)Deklaracja do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

Deklaracji PIT-6 nie dotyczy podatników, którzy zdecydowali, że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu.

Katarzyna Sudaj, PIT.pl