Zmiana czasu letniego na zimowy – wyższe wynagrodzenie pracownika

Iwona Maczalska 23.10.2013 10:00 (aktualizacja: )

23.10 Zmiana czasu letniego na zimowy – wyższe wynagrodzenie pracownika

Iwona Maczalska

Już w najbliższy weekend możemy spodziewać się zmiany czasu letniego na zimowy. Osoby pracujące z soboty 26 października na niedzielę 27 października będą musiały pracować o godzinę dłużej.

W ostatni weekend października nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Musimy zatem pamiętać o przesunięciu naszych zegarków o godzinę do tyłu z 3:00 na 2:00. Osoby, które tą noc spędzą w pracy, przepracują na stanowiskach dziewięć zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z dodatkowymi nadgodzinami pracownika?

Obliczając wynagrodzenie należy pamiętać, że pracownikom za każdą przepracowaną nadgodzinę w porze nocnej przysługują dwa osobne dodatki:

  •  za pracę nocną,
  • za pracę nadliczbową.


100% wynagrodzenia za pracę nadliczbową

Pracownicy, którzy noc z 26 na 27 października spędzą w pracy, przekroczą dozwolony do przepracowania limit godzin. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas ten nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Pracując zatem 9 godzin, pracownikowi za ostatnią godzinę przysługuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, lecz również dodatek za pracę w nocy.

Wysokość dodatku, w zależności od okoliczności może wynieść 50% lub 100% wynagrodzenia. 100% dodatku do wynagrodzenia przysługuje jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta niebędące dla pracownika dniami pracy. W każdej innej okoliczności pracownikowi należy wypłacić dodatek w wysokości 50%. Ponieważ w tym roku zmiana czasu pracy następuje w nocy z soboty na niedzielę pracownikowi przysługiwać będzie 100% dodatek za pracę w nocy.


Praca w nocy po godzinach

Obliczając wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w godzinach nocnych nie należy zapominać, że pracownikowi przysługuje również dodatek za świadczenie pracy w godzinach nocnych. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2013 roku wysokość dodatku za 1h pracy w nocy wynosi 1,74 zł.

<< sprawdź aktualne wysokości dodatków za prace w nocy

 

Uwaga! Czym jest praca w godzinach nocnych

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Iwona Maczalska
VAT.pl