Zmiana czasu letniego na zimowy – obliczanie wynagrodzenia pracownika

Iwona Maczalska 24.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

Zmiana czasu letniego na zimowy – obliczanie wynagrodzenia pracownika

Już w najbliższy weekend nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy. Osoby pracujące w nocy z soboty 25 października na niedzielę 26 października będą pracowały godzinę dłużej. Jak w ich przypadku wyliczyć wysokość wynagrodzenia?
Każdego roku w ostatni weekend października występuje zmiana czasu z letniego na zimowy. W tym czasie musimy pamiętać o przesunięciu naszych zegarków o godzinę do tyłu z 3:00 na 2:00. Osoby, które tą noc spędzą w pracy, przepracują na stanowiskach dziewięć zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z dodatkowymi nadgodzinami pracownika?

Źródło: Thinkstock.com

Obliczając wynagrodzenie należy pamiętać, że pracownikom za każdą przepracowaną nadgodzinę w porze nocnej przysługują dwa osobne dodatki:

  • za pracę nocną,
  • za pracę nadliczbową.

100% wynagrodzenia za pracę nadliczbową

Pracownicy, którzy noc z 25 na 26 października spędzą w pracy, przekroczą dozwolony do przepracowania limit godzin. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas ten nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Pracując zatem 9 godzin, pracownikowi za ostatnią godzinę przysługuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, lecz również dodatek za pracę w nocy.

Wysokość dodatku, w zależności od okoliczności może wynieść 50% lub 100% wynagrodzenia. 100% dodatku do wynagrodzenia przysługuje jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta niebędące dla pracownika dniami pracy. W każdej innej okoliczności pracownikowi należy wypłacić dodatek w wysokości 50%. Ponieważ w tym roku zmiana czasu pracy następuje w nocy z soboty na niedzielę pracownikowi przysługiwać będzie 100% dodatek za pracę w nocy.

Praca w nocy po godzinach

Obliczając wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w godzinach nocnych nie należy zapominać, że pracownikowi przysługuje również dodatek za świadczenie pracy w godzinach nocnych. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2014 roku wysokość dodatku za 1h pracy w nocy wynosi 1,83 zł.

<< sprawdź aktualne wysokości dodatków za prace w nocy

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Iwona Maczalska

VAT.pl