Zmiana czasu letniego na zimowy 2017. Jak obliczyć wynagrodzenie?

Iwona Maczalska 09.10.2017 09:00 (aktualizacja: )

W ostatni weekend października nastąpi zmiana czasu letniego na zimowy. Osoby pracujące w nocy z soboty 28 października na niedzielę 29 października będą pracowały godzinę dłużej. Jak w ich przypadku wyliczyć wysokość wynagrodzenia?

Zmiana czasu zimowego na letni w 2017 roku
Zmiana czasu zimowego na letni w 2017 roku / YAY foto

Każdego roku w ostatni weekend października następuje zmiana czasu z letniego na zimowy. W tym czasie musimy pamiętać o przesunięciu naszych zegarków o godzinę do tyłu z 3:00 na 2:00. Osoby, które tą noc spędzą w pracy, przepracują na stanowiskach dziewięć zamiast ośmiu godzin pracy. Co zatem z dodatkowymi nadgodzinami pracownika? Jak prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za ten dodatkowy czas?

Dodatek za pracę w nadgodzinach

Pracownicy, którzy noc z 28 na 29 października spędzą w pracy, przekroczą dozwolony do przepracowania limit godzin. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy czas ten nie może przekraczać 8 godzin na dobę. Pracując zatem 9 godzin, pracownikowi za ostatnią godzinę przysługuje nie tylko samo wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, lecz również dodatek za pracę w nocy.

Wysokość dodatku, w zależności od okoliczności może wynieść 50% lub 100% wynagrodzenia. 100% dodatku do wynagrodzenia przysługuje jeżeli praca w godzinach nadliczbowych przypadła w nocy, niedziele lub święta niebędące dla pracownika dniami pracy. W każdej innej okoliczności pracownikowi należy wypłacić dodatek w wysokości 50%. Ponieważ zmiana czasu pracy następuje w nocy z soboty na niedzielę pracownikowi przysługiwać będzie 100% dodatek za pracę w nocy.

Dodatek do wynagrodzenia za pracę w nocy

Obliczając wynagrodzenie pracownika wykonującego pracę w godzinach nocnych nie należy zapominać, że pracownikowi przysługuje również dodatek za świadczenie pracy w godzinach nocnych. Wysokość tego dodatku wynosi 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia. W październiku 2017 roku wysokość dodatku za 1h pracy w nocy wynosi 2,27 zł.

Dodatki za pracę w nocy w 2017 roku
 

Miesiąc Wysokość dodatku za 1h pracy

Styczeń 2017

2,38 zł

Luty 2017

2,50 zł

Marzec 2017

2,17 zł

Kwiecień 2017

2,63 zł

Maj 2017

2,38 zł

Czerwiec 2017

2,38 zł

Lipiec 2017

2,38 zł

Sierpień 2017

2,27 zł

Wrzesień 2017

2,38 zł

Październik 2017

2,27 zł

Listopad 2017

2,50 zł

Grudzień 2017

2,63 zł

 
Źródło: opracowanie własne/ PIT.pl

<< sprawdź wysokości dodatków za prace w nocy w 2018 roku

 

Kiedy praca w godzinach nocnych?

Warto przy tym pamiętać, że zgodnie z przepisami Kodeksu pracy poprzez pracę w porze nocnej należy rozumieć pracę odbywającą się między godzinami 21.00 a 7:00. W tych granicach porę nocną należy ustalić w regulaminie pracy bądź układzie zbiorowym. Jeżeli takich aktów w zakładzie nie ma wówczas prawo do wyznaczenia godzin nocnych leży w kompetencjach pracodawcy.

Iwona Maczalska, PIT.pl