Ze sprzedażą nieruchomości z 2010 rok warto wstrzymać się dwa miesiące

Piotr Szulczewski 03.11.2015 09:00 (aktualizacja: )

Końcówka roku to moment, w którym warto rozważyć wstrzymanie się ze sprzedażą nieruchomości nabytych lub wybudowanych w 2010 r. Ich sprzedaż dokonywana prywatnie w 2016 r. nie będzie bowiem podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Ze sprzedażą nieruchomości z 2010 rok warto wstrzymać się dwa miesiące

Źródło: YAY foto

Opodatkowaniu podatkiem PIT podlega m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części (np. lokali, pomieszczeń przynależnych, gospodarczych, garażu), oraz udziału w nieruchomości. Podobnie opodatkowaniu podlega również zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej. Podatek naliczony zostanie jedynie, gdy zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Jeżeli zatem nabycie nieruchomości lub powyższych praw nastąpiło w 2010 r., to z upływem 2015 r. kończy się okres, w którym należy rozliczyć jej sprzedaż na druku PIT-39.

W przypadku, gdy występujesprzedaż nieruchomości nabytej w 2010 r. lub wcześniej, na której w między czasie wybudowano budynek, termin dla całości liczyć należy od daty nabycia nieruchomości. Budynek traktuje się w takim przypadku jako przynależność, dla której stosuje się zasady właściwe dla gruntu, do którego przynależy.

Problemem może okazać się przeniesienie prawa do wyłącznego dysponowania miejscem w hali garażowej lub na parkingu. W takim przypadku bowiem organy podatkowe uznają, że nie dochodzi do sprzedaży nieruchomości lecz prawa przysługującego właścicielowi zbywanego lokalu, dla którego jednak nie stosuje się zasady nienaliczania podatku po 5 latach. Jak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji indywidualnej z dnia 22.11.2013 r. (sygnatura IPTPB2/415-531/13-7/KKu), w przypadku sprzedaży udziału w prawie własności nieruchomości stanowiącej garaż wielostanowiskowy, kwota ze sprzedaży udziału w hali garażowej jest przychodem z praw majątkowych rozliczanym na podstawie innych przepisów (art. 18 ustawy o PIT) niż przychody ze zbycia nieruchomości, bowiem udział w garażu należy zaliczyć do ograniczonych praw rzeczowych.

Kłopot z nieopodatkowaniem praw do wyłącznego dysponowania miejscem postojowym nie dotyczy natomiast wydzielonych miejsc, do których deweloper przenosi prawa na rzecz poszczególnych właścicieli czy też garaży ustawionych poza budynkiem, w którym znajdują się lokale mieszkalne. W tych przypadkach, podobnie jak w przypadku lokali lub innych nieruchomości, dopuszczalne jest liczenie terminu 5 lat od końca roku nabycia lub wybudowania nieruchomości.

Piotr Szulczewski, PIT.pl