Pobierz e-pity 2019

Zanim utworzysz dokumenty rozliczeniowe za luty zaktualizuj swój program Płatnik

Iwona Maczalska 24.02.2014 10:00 (aktualizacja: )

Na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pojawił się nowy pakiet aktualizacyjny programu Płatnik 9.01.001B. Zaleca się jego instalacje przed złożeniem dokumentów rozliczeniowych za luty 2014 roku.

Nowa wersja programu Płatnik od 1 stycznia 2014

W styczniu bieżącego roku informowaliśmy o nowej wersji programu Płatnik 9.01.001, który zaczął obowiązywać od stycznia 2014 roku. Nowa wersja płatnika była odpowiedzią na ostatnie zmiany związane m.in. z wprowadzeniem nowych wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, a także na zmiany w kodach ubezpieczeniowych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że pojawił się kolejny pakiet aktualizacyjny programu Płatnik - 9.01.001B. Jego aktualizacja umożliwi m.in. pracę w programie w trybie off-line, a także tworzenie informacji miesięcznej i rocznej dla ubezpieczonego na podstawie dokumentów wysłanych z programu Płatnik.

Pakiet aktualizacyjny można pobrać korzystając ze strony Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostępnej tutaj.

Źródło: ZUS.pl
Opracowanie: Iwona Maczalska, PIT.pl

Uwaga ! Zwrot VAT za materiały budowlane - zmiany w 2014 roku

Począwszy od 1 stycznia 2014 r. zwrot podatku VAT za materiały mieszkaniowe przysługiwać będzie wyłącznie w związku z budową własnego pierwszego domu. Od tej daty nie obowiązują dotychczasowe zasady zwrotu podatku VAT osobom, które miały do niego prawo. Osoby te zachowują natomiast możliwość wykazania ulgi na starych zasadach (prawa nabyte), ale już nie mogą tak jak dotychczas kupować towarów i usług z myślą o odliczaniu VAT.

Podatnicy, którym od 2014 przysługuje zwrot VAT na nowych zasadach, korzystać mogą z niego w związku z budową domu jednorodzinnego albo nadbudową lub rozbudową budynku na cele mieszkalne lub przebudową (przystosowaniem) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.