Pobierz e-pity 2020

Zaliczki za pracowników i zleceniobiorców w 2017 r. - zmiana skali podatkowej

Piotr Szulczewski 24.01.2017 09:00 (aktualizacja: )

Zaliczki za pracowników i zleceniobiorców w 2017 r. - zmiana skali podatkowej

Od 2017 r. skala podatkowa ulega zmianie w zakresie kwoty wolnej od podatku. Styczeń 2017 r. będzie więc pierwszym miesiącem, za który wynagrodzenia wypłacać będzie trzeba według nowych zasad. W tym zakresie stosować należy zasady odmienne od tych, na jakich kwotę wolną od podatku rozliczać będą podatnicy na koniec roku podatkowego.

Zaliczki za pracowników i zleceniobiorców w 2017 r. - zmiana skali podatkowej

Źródło: FORUM

Płatnik, przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy:

  1. w przypadku podatników, których dochody nie przekroczą kwoty stanowiącej górnej granicy pierwszego przedziału skali, czyli 85,528 zł – zastosuje kwotę zmniejszającą podatek taką samą jak w roku 2016, czyli 556 zł 02 gr rocznie;
  2. w przypadku podatników, których dochody przekroczą kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali określonej – nie pomniejszy zaliczki na podatek dochodowy o kwotę zmniejszającą podatek.

W przypadku pracowników (przychodów pochodzących ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej) zaliczkę na podatek obniża się o 1/12 kwoty wolnej pod warunkiem, że osoba ta przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży zakładowi pracy oświadczenie na druku PIT-2.

>>> Pobierz bezpłatny program i rozlicz swój PIT <<<

Niezależnie od tego płatnik musi zastosować ten sam, co w 2016 r. próg skali podatkowej– 18% i 32%. Zasada przejścia między progami jest taka sama jak w roku poprzednim. W efekcie w trakcie roku nie ulegną zmianie zasady obliczania zaliczki na podatek.

Kwota zaliczek u podatników, którzy nie rozliczają kwoty wolnej w trakcie roku

Ustalenie innej kwoty wolnej od podatku nie zmienia również zasad pobierania zaliczek na podatek od wypłat w stosunku do podatników, u których zaliczka nie podlega zmniejszeniu o odpowiednią część kwoty wolnej od podatku. Taka sytuacja dotyczy m.in. zleceniobiorców czy też uzyskujących wypłaty z umów o dzieło, gdzie kwota wolna od podatku nie jest przez płatników w ogóle rozliczana.

Samonaliczanie zaliczek na podatek - przedsiębiorcy

Zasada obliczania zaliczek na podatek nie ulega zmianie również u osób prowadzących działalność gospodarczą, prowadzących najem lub dzierżawę czy uzyskujący przychody bez pośrednictwa płatników z pracy czy emerytur z zagranicy. W ich przypadku, tak jak i w tym roku obowiązek wpłacania zaliczki powstaje, poczynając od miesiąca, w którym dochody te przekroczyły kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz najniższej stawki podatkowej określonej w skali – w efekcie zaliczki płaci się od kwoty dochodu przekraczającego 3089 zł.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl