Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2022
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2022

Zaległości w składkach a pomoc z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej

Gazeta Podatkowa

Aby pomóc firmom przetrwać trudny okres związany z epidemią koronawirusa, wprowadzona została tarcza antykryzysowa. Wśród zawartych w niej rozwiązań są m.in. narzędzia pomocowe realizowane przez ZUS. Z niektórych z nich mogą skorzystać także płatnicy posiadający w ZUS zaległości z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych.

Zaległości tylko za 2020 r.

Jednym z rozwiązań wynikających z tarczy antykryzysowej wskazanych w adresowanych do indywidualnych przedsiębiorców oraz podmiotów zatrudniających pracowników, odczuwających negatywne skutki epidemii koronawirusa, jest zwolnienie z opłacenia nieopłaconych składek ZUS za marzec, kwiecień i maj 2020 r. (w całości lub w 50%). Zwolnienie z opłacenia tych należności stanowi jednak pomoc publiczną. Z regulacji Unii Europejskiej wynika, że pomoc publiczna może zostać udzielona wyłącznie wtedy, gdy dany podmiot na dzień 31 grudnia 2019 r. nie znajdował się w trudnej sytuacji w rozumieniu przepisów unijnych, a dopiero później napotkał trudności albo znalazł się w trudnej sytuacji z powodu epidemii koronawirusa.

Oznacza to, że płatnicy, którzy posiadają zaległości z tytułu nieopłaconych składek wyłącznie za 2020 r., mogą - o ile oczywiście spełniają wymagane warunki - skorzystać ze zwolnienia z opłacenia nieuiszczonych należności z tytułu składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r.

Natomiast wobec należności z tytułu składek za styczeń i luty 2020 r., jak informuje ZUS w komunikacie z 5 maja 2020 r. zamieszczonym na stronie internetowej www.zus.pl: "Co można zrobić w przypadku zaległości w opłacaniu składek do ZUS? Jak skorzystać z rozwiązań Tarczy Antykryzysowej i innych rozwiązań oferowanych przez ZUS? (…) można wystąpić z wnioskiem o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (wniosek RDU) bez naliczania opłaty prolongacyjnej. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek można wystąpić z wnioskiem o ulgę również za okresy późniejsze (…)".

Z kolei płatnik, który opłacił należność główną po obowiązującym go terminie płatności składek, może wystąpić z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokę (wniosek w tej sprawie składa na druku RDO).

Zaległości za 2020 r. i nie tylko

To, z jakich rodzajów pomocy może skorzystać w ZUS płatnik składek, który posiada zaległości nie tylko za 2020 r., zależy od tego, za jak długi okres są to zobowiązania. Ze zwolnienia z opłacenia należności z tytułu składek w ramach tarczy antykryzysowej (czyli za marzec, kwiecień i maj 2020 r.) - biorąc pod uwagę regulacje Unii Europejskiej - nie może bowiem skorzystać płatnik, który na dzień 31 grudnia 2019 r. miał zaległości za okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Jeżeli jednak płatnik na dzień 31 grudnia 2019 r. posiadał zadłużenie za okres dłuższy niż 12 miesięcy, ale do tego dnia zawarł z ZUS umowę o rozłożenie należności na raty i umowę tę realizuje, może skorzystać ze zwolnienia z opłacenia składek w ramach tarczy antykryzysowej, o ile oczywiście spełnia ku temu określone warunki.

Rodzaj pomocy, z której może skorzystać w ZUS płatnik posiadający zadłużenie z tytułu nieopłaconych składek nie tylko za bieżący rok kalendarzowy, przedstawia tabela.

Stan zaległości
na 31 grudnia 2019 r.
Rodzaj pomocyWniosek
Zaległość nie przekracza sumy przypisów składek za 12 miesięcynależności za 2020 r.styczeń i luty - wniosek o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty, bez naliczania opłaty prolongacyjnejRDU
marzec-maj - wniosek o zwolnienie z opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19, o ile zostaną spełnione warunkiRDZ
zapłata należności głównej (tj. kwoty do zapłaty wynikającej z ZUS DRA) i wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokęRDO
należności za 2019 r.wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna)RSR
Zaległość przekracza sumę przypisów składek za 12 miesięcy i nie została objęta umową ratalną (dotyczy także płatnika, który nie kwalifikuje się do zwolnienia z opłacenia składek w ramach tarczy antykryzysowej)należności za 2020 r.wniosek o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty, bez naliczania opłaty prolongacyjnejRDU
zapłata należności głównej (tj. kwoty do zapłaty wynikającej z ZUS DRA) i wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokęRDO
należności za 2019 r.wniosek o rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty (w stosunku do tych należności zostanie naliczona opłata prolongacyjna)RSR
Zaległość jest objęta realizowaną umową o odroczeniu terminu płatności lub o rozłożenie zadłużenia na ratynależności za 2020 r.styczeń i luty - wniosek o odroczenie terminu płatności należności lub rozłożenie zadłużenia na raty z odroczonym terminem płatności pierwszej raty, bez naliczania opłaty prolongacyjnejRDU
marzec-maj - wniosek o zwolnienie z opłacenia nieuiszczonych należności z tytułu składek na podstawie przepisów specustawy w sprawie COVID-19, pod warunkiem że zostaną spełnione warunkiRDZ
zapłata należności głównej (kwoty do zapłaty wynikającej z ZUS DRA) i wystąpienie z wnioskiem o odstąpienie od pobierania odsetek za zwłokęRDO
wniosek o zawieszenie realizacji umowy o odroczeniu terminu płatności składek lub umowy o rozłożenie zadłużenia na raty na okres 3 miesięcyRDS


autor: Dorota Wyderska
Gazeta Podatkowa nr 43 (1709) z dnia 2020-05-28

Dokumentacja pracownicza po zmianach. Wszystko na ten temat w poradniku na GOFIN.pl

Zwolnienia z ZUSKoronawirus w Polsce