Zakaz handlu w niedzielę raczej nie od 1 stycznia 2018 roku

Iwona Maczalska 10.11.2017 12:00 (aktualizacja: )

AKTUALIZACJA: Sejm uchwalił ustawę o zakazie handlu w niedzielę. Zmiany wejdą w życie stopniowo.
Więcej w artykule dostępnym tutaj.

Wszystko wskazuje na to, że na zakaz handlu w niedzielę jeszcze sobie poczekamy. Wszystko za sprawą negatywnej opinii MSZ wydanej 3 listopada br.

Zakaz handlu w niedzielę raczej nie od 1 stycznia 2018 roku

Zakaz handlu w niedzielę raczej nie od 1 stycznia 2018 roku / YAY foto

Kilka dni temu informowaliśmy zmianach w projekcie ustawy o zakazie handlu w niedzielę. W myśl zmian zakaz obejmowałby nie każdą niedzielę, jak początkowo zakładano, lecz pierwszą i trzecią niedzielę każdego miesiąca. Oznacza to, że na zakupy będziemy mogli się udać wyłącznie w drugą i czwartą niedzielę każdego miesiąca. Kwestia ta pozostaje bez zmian. Duży obrót w sprawie spowodowała jednak opinia MSZ z 3 listopada bieżącego roku, w której MSZ zaznaczyło, że projekt powinien być notyfikowany Komisji Europejskiej. Wszystko za sprawą zakazu handlu w niedzielę, który miał objąć również handel internetowy, bowiem handel ten w świetle przepisów europejskich stanowi usługę społeczeństwa informacyjnego. Notyfikacja projektu będzie zatem konieczna. Z tego też względu prace nad projektem ustawy o zakazie handlu w niedzielę zaplanowane na 8 listopada zostały zdjęte z harmonogramu posiedzenia Sejmu.

Na zakaz handlu w niedzielę jeszcze poczekamy

Wątpliwości co do zakazu handlu w niedzielę odbywająca się za pośrednictwem sklepów internetowych zgłaszała w liście otwartym do posłów również sama Polska Izba Handlu.

Zdaniem Waldemara Nowakowskiego, prezesa Polskiej Izby Handlu (PIH) ,, Projekt posługuje się nieznanymi naszemu prawu pojęciami i definicjami, takimi jak handel, placówka handlowa, czy czynności związane z handlem. Niezależnie od ilości niedziel objętych zakazem, skutki uchwalenia ustawy w tym kształcie mogą być odwrotne do zamierzonych. Wystawia ich również na ryzyko odpowiedzialności karnej, gdy podjęta w dobrej wierze działalność zostanie zinterpretowana przez sądy sprzecznie z intencjami twórców tego projektu”.

Wśród kluczowych pytań, które PIH zadaje projektodawcom są w szczególności:

  1. W jakim czasie dochodzi do handlu w przypadku zamówienia towaru ze sklepu internetowego? – w momencie odbioru towaru, zapłaty czy może złożenia zamówienia?
  2. Jakie miejsce jest placówką handlową, w której dochodzi do handlu przez Internet? – będzie to mieszkanie odbiorcy zamówienia, miejsce umieszczenia serwera, czy może sam magazyn firmy kurierskiej?
  3. Co oznacza, że zakaz handlu nie obowiązuje w sklepach internetowych i platformach internetowych, w których „handel ma charakter zautomatyzowany”? Czy oznacza to, że złożenie zamówienia lub dostarczenie przesyłki kurierskiej będzie możliwe?

Pomimo, że zastrzeżeniu podlega wyłącznie handel internetowy, wstrzymaniu ulegnie cały projekt ustawy o zakazie handlu w niedzielę. Skutkiem wstrzymania może być opóźnienie wejścia w życie ustawy o kilka miesięcy, a nawet o rok.

Iwona Maczalska, PIT.pl