Pobierz e-pity 2019

Z wnioskiem o interpretację MF nie warto czekać do ostatniej chwili

Piotr Szulczewski 30.05.2014 09:00 (aktualizacja: )

Piotr SzulczewskiPodatnicy często zwlekają z wnioskiem o interpretację podatkową. Powodem jest strach przed podaniem danych osobowych połączonych z opisem interpretowanego zdarzenia. Tymczasem odpowiedź ze strony Ministerstwa zaczyna chronić podatnika dopiero od daty jej wydania. Warto zatem zastanowić się nad tym, co jest dla podatnika mniejszym złem.

Przekazanie danych osobowych celem uzyskania interpretacji prawa podatkowego nie może być traktowane na równi z donosem na samego siebie. Organ skarbowy uzyskując informacje w zakresie zdarzenia nie ma prawa wykorzystywać ich do celów innych niż wydanie tej interpretacji.

Wniosek o interpretację indywidualną

Interpretacja może wskazywać prawidłowe lub nieprawidłowe ustosunkowanie się podatnika do przedstawionego w niej zdarzenia. W obu przypadkach organ podaje podatnikowi prawidłowe jego zdaniem działanie. Zastosowanie się do stanowiska wskazanego w interpretacji indywidualnej (zarówno oceniającej stanowisko podatnika jako prawidłowe, jak i jako nieprawidłowe) nie może szkodzić wnioskującemu. Nie może szkodzić mu również w przypadku, w którym w sprawie podatkowej organ nie zastosował się do treści wydanej interpretacji.

Najnowsze interpretacje podatkowe

Jeżeli jednak skutki podatkowe związane z podjętym w interpretacji zdarzeniem miały miejsce przed doręczeniem interpretacji indywidualnej, zastosowanie się do tej interpretacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty podatku. Znaczy to tyle, że lepszym rozwiązaniem jest wcześniejsze wnioskowanie o stanowisko Ministerstwa. Natomiast interpretacja dotycząca skutków podatkowych, które dopiero będą miały miejsce chroni nie tylko przed zapłatą odsetek, odpowiedzialnością karną skarbową, ale również przed samą zapłatą podatku.

Może dojść bowiem do sytuacji, w której korzystna dla podatnika interpretacja, zostanie następnie zmieniona lub uchylona. Zastosowanie się do takiej interpretacji wydanej przed zmianą, powoduje zwolnienie z obowiązku zapłaty podatku w zakresie wynikającym z przedstawionego zdarzenia. Warunkiem, by nie płacić podatku i nie ponosić innych konsekwencji z tym związanych jest to, by zobowiązanie nie zostało prawidłowo wykonane w wyniku zastosowania się do interpretacji oraz skutki podatkowe związane ze zdarzeniem, któremu odpowiada stan faktyczny będący przedmiotem interpretacji, miały miejsce po doręczeniu interpretacji indywidualnej. Warto zatem występować wcześniej z wnioskiem, gdyż tylko on chroni przed ewentualnymi skutkami podatkowymi składającego wniosek.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl