Wzrost dochodów z VAT w I połowie 2017 r.

08.08.2017 09:00 (aktualizacja: )

Wzrost dochodów z VAT w I połowie 2017 r.

Dobre wyniki budżetu w pierwszej połowie 2017 roku to zasługa skutecznego uszczelniania systemu podatkowego. W pierwszej połowie 2017 r. spadła o 1,8 mld zł wartość postanowień dotyczących wstrzymania zwrotów VAT w porównaniu do tego samego okresu 2016 r. Średni czas realizacji zwrotu zmniejszył się w tym okresie o 4 dni. Oznacza to, że dochody budżetowe nie są sztucznie zawyżane „zatrzymanymi zwrotami".

Wzrost dochodów z VAT w I poł. 2017 r., mimo spadku wartości wstrzymanych zwrotów i szybszych wypłat
Źródło: YAY foto

Wyjątkowo dobra sytuacja budżetowa nie jest realizowana kosztem pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorców.

Obserwowane uszczelnienie VAT jest także miarą nieszczelności VAT w poprzednich kadencjach.

W pierwszej połowie 2017 r. dochody budżetu państwa z tytułu podatku VAT wzrosły o 28,1% r/r (tj. ok. 17,6 mld zł).

Wynikało to z równoczesnego wzrostu wpływów brutto z VAT (o 9,76 mld zł r/r) i spadku wartości zwrotów (o 7,9 mld zł r/r).

Wystąpiły następujące przyczyny spadku o 7,9 mld zł (wartość zwrotów kasowo I-VI 2016 to 45,77 mld zł, I-VI 2017 to 37,84 mld zł) kwoty zwrotów z VAT w pierwszym półroczu 2017 r. w porównaniu z pierwszym półroczem 2016:

 1. Podatnicy deklarują niższe zwroty

Zmniejszenie o 4,19 mld zł deklarowanych kwot zwrotów z VAT, co wskazuje na istotne zmniejszenie wyłudzeń nienależnych zwrotów z VAT.

Stało się tak mimo wzrostu o 24,2 tys. liczby deklaracji ze zwrotem

X 2015 - III 2016 – 575 tys.

X 2016 - III 2017 – 599 tys.

 1. Wcześniejsza wypłata części niebudzących wątpliwości zwrotów już w grudniu 2016 r.
 2. Przyspieszone od początku roku tempo zwrotów VAT

Przyśpieszono przeciętny termin zwrotu z VAT dla podatników. Czas realizacji zwrotów:

I-IV 2016 – średnio 43,3 dni

I-IV 2017 - średnio 39,9 dni

 1. Niższa wartość wstrzymanych zwrotów VAT o 1,8 mld zł

Wartość wydanych postanowień o wstrzymaniu zwrotu na podstawie art. 87 ustawy o VAT:

I połowa 2016 – 3,4 mld zł

I połowa 2017 – 1,6 mld zł

Punkty 3 i 4 łącznie obniżyły dochody z VAT za pierwsze półrocze 2017 r. o ponad 2 mld zł.

„Reasumując, nie tylko nie miało miejsca zatrzymywanie zwrotów podatku VAT, jak twierdzą niektórzy komentatorzy, ale w rzeczywistości miała miejsce sytuacja odwrotna. Ograny podatkowe w 2017 roku zwracają szybciej VAT niż w roku 2016. Główną przyczyną wzrostu dochodów z VAT było zatem uszczelnienie systemu podatkowego, które skutkowało zmniejszeniem deklarowanych kwot zwrotów oraz zwiększeniem o około 9,76 mld wpływów brutto z VAT – podkreśla dyrektor Departamentu Poboru Podatków Tomasz Strąk.

Najważniejsze działania uszczelniające system podatkowy, składające się na wzrost dochodów VAT i spadek wartości zwrotów VAT w pierwszej połowie 2017 r.

 1. Wprowadzone zmiany prawne:
 • wprowadzenie odwróconego VAT w budownictwie,
 • zmiana limitu płatności gotówkowych w transakcjach miedzy przedsiębiorstwami z 15 tys. euro do 15 tys. zł,
 • wejście w życie monitoringu przewozów (elektroniczny nadzór nad przewozem towarów wrażliwych),
 • ustawa antyhazardowa,
 • skuteczne wdrażanie pakietu paliwowego zmniejszającego nieprawidłowości w obrocie paliwami,
 • zmiany w zakresie rejestracji, odmowy rejestracji i wykreśleń podatników z rejestru VAT (tzw słupów),
 • rozszerzenie stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • zmiana zasad kwartalnego rozliczania VAT,
 • zmiana zasad 25-dniowego terminu zwrotu podatku VAT,
 • zaostrzenie sankcji karnych za wystawianie fikcyjnych faktur.
 1. Rozbudowa zdolności analitycznych aparatu skarbowego (wdrożenie analizatorów JPK, tworzenie wyspecjalizowanych zespołów analitycznych).
 2. Wzrost skuteczności poboru i prowadzonych działań kontrolnych i karno-skarbowych (skuteczna walka z mafiami VAT-owskimi).

Źródło: mf.gov.pl