Pobierz e-pity 2019

Wyższy dodatek z tytułu opieki na dzieckiem dla osób będących na urlopie wychowawczym

Iwona Maczalska 23.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wyższy dodatek z tytułu opieki na dzieckiem dla osób będących na urlopie wychowawczym

W najbliższym czasie spodziewać się można zmian w zakresie naliczania kwoty dodatku z tytułu sprawowania opieki na dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego. Zmiana wynika z najnowszego projektu ustawy, który wpłynął do Sejmu.

17 lutego do Sejmu wpłynął poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych. Projekt zakłada przede wszystkim zwiększenie wysokości tego świadczenia w przypadku sprawowania opieki w trakcie urlopu wychowawczego nad więcej niż jednym dzieckiem.

Dodatek z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w trakcie urlopu wypoczynkowego
Źródło: Thinkstock


400 zł dodatku z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem podczas urlopu wychowawczego

W myśl aktualnie obowiązujących przepisów 400 zł dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje uprawnionej do urlopu wychowawczego matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu, prawnemu dziecka pod warunkiem, że dziecko pozostaje pod faktyczną opieką, nie dłużej niż przez okres:

  1. 24 miesięcy kalendarzowych,
  2. 36 miesięcy kalendarzowych – jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu oraz,
  3. 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z powyższym stanem prawnym niezależnie od liczby dzieci urodzonych podczas jednego porodu, przysługuje wyłącznie jeden dodatek. Przepisy te, w przypadku sprawowania opieki nad większą ilością dzieci w trakcie urlopu wychowawczego nie przepisują możliwości zwiększenia kwoty dodatku – w zależnościom liczby dzieci. Zakładają jedynie wydłużenie okresu pobierania dodatku.

Zasiłki rodzinne - aktualnie obowiązujące kwoty


Większa liczba dzieci = wyższa kwota dodatku

Projektowane przepisy zakładają zwiększenie wysokości tego dodatku w zależności od ilości dzieci nad którymi sprawowana jest opieka w trakcie urlopu wychowawczego. W przypadku, gdy:

  1. opieka sprawowana jest nad innym dzieckiem niż dziecko na które został udzielony urlop wychowawczy – kwota dodatku zostanie zwiększona o 200 zł na każde dziecko do ukończenia przez nie 5 roku życia (dziecko inne niż dziecko nad którym sprawowana jest opieka w ramach udzielonego urlopu wychowawczego),
  2. opieka sprawowana jest nad więcej niż jednym dzieckiem w wieku do ukończenia 5 roku życia, które zostały urodzone podczas jednego porodu, kwotę dodatku zwiększy się o 200 zł na drugie i każde kolejne dziecko urodzone w ramach jednego porodu – do ukończenia przez nie 5 roku życia.

Iwona Maczalska,
VAT.pl