Wyższe składki ZUS i koszty zatrudnienia w 2016 roku

Iwona Maczalska 11.06.2015 09:00 (aktualizacja: )

Rada Ministrów poinformowała o nowej kwocie wynagrodzenia minimalnego, która ma obowiązywać w 2016 roku. Wzrost tej kwoty nie spowoduje jedynie podwyżki płac, lecz także wzrost składek ZUS dla niektórych przedsiębiorców oraz wzrost kosztów zatrudnienia.

Na wczorajszym posiedzeniu Rada Ministrów przedstawiła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, która w 2016 roku ma wynieść 1850 zł. Choć sporadycznie zdarza się, by zaproponowana przez Rząd wstępna kwota minimalnego wynagrodzenia uległa zmianie, to warto mieć na uwadze, że rzeczywistą i ostateczną wartość podwyżki ustali Rząd po konsultacjach społecznych. Oficjalna wysokość wynagrodzenia minimalnego obowiązującego w 2016 roku będzie zatem znana po publikacji w Dzienniku Ustaw, która musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 września 2015 roku.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia = rzeczywisty wzrost płac

Wzrost wynagrodzenia minimalnego jest dobrą wiadomością dla pracowników zarabiających najniższe płace, zatrudnionych na podstawie umów o pracę. Jeżeli od stycznia kwota minimalnego wynagrodzenia osiągnie 1850 zł, to pracownicy ci zarobią w 2016 roku o 100 zł brutto więcej niżeli w roku bieżącym, co daje 69 zł netto (na rękę).

Rodzaj składkiWynagrodzenie minimalne w 2015 rokuWynagrodzenie minimalne w 2016 roku

Emerytalna

170,80 zł

180,56 zł

Rentowa

26,25 zł

27,75 zł

Chorobowa

42,88 zł

45,33 zł

Zdrowotna

135,91 zł

143,67 zł

Zaliczka na podatek PIT

88,00 zł

97,00 zł

Suma

1286,16 zł netto

1355,69 zł netto

Wzrost wynagrodzenia minimalnego w 2016 roku do 1850 zł brutto oznaczać będzie, że pracownik na rękę otrzyma 69,53 zł netto więcej niż w roku ubiegłym, co w skali roku daje kwotę rzędu 834,36 zł netto.

Wzrost wynagrodzenia minimalnego = wzrost składek ZUS

Wzrost wynagrodzenia minimalnego niestety nie jest dobrą wiadomością dla przedsiębiorców opłacających składki na ubezpieczenie społeczne na preferencyjnych zasadach. W ich przypadku bowiem składki ZUS społeczne liczone są od podstawy wymiaru stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Jeśli płaca minimalna wzrośnie do zapowiadanego przez Rząd poziomu 1850 zł, to w przyszłym roku nowe firmy zapłacą ZUS od podstawy równej 555 zł. W takim przypadku od 1 stycznia 2016 roku poszczególne składki ZUS będą wynosiły:

Rodzaj składkiPreferencyjny ZUS w 2015 rokuPreferencyjny ZUS w 2016 roku

Emerytalna

102,48 zł

108,34 zł

Rentowa

42,00 zł

44,40 zł

Chorobowa

12,86 zł

13,60 zł

Zdrowotna

279,41 zł

279,41 zł

Wypadkowa

9,45 zł*

9,99 zł

Suma składek

446,20 zł

455,74 zł

 

 * 1,8% składka wypadkowa od 1 kwietnia 2015 roku (od stycznia do marca 2015 roku wynosiła 10,13 zł, gdy było 1,93 %)

Składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w skali miesiąca wzrosną 9,54 zł.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia = wyższe koszty zatrudnienia

Wzrost wynagrodzenia minimalnego oznacza również wzrost ogólnych kosztów zatrudnienia pracownika. W 2016 roku podwyżka ta wyniesie 1448,88 zł na jednego pracownika w skali roku.

Rodzaj składkiWynagrodzenie minimalne w 2015 rokuWynagrodzenie minimalne w 2016 roku

Emerytalna

170,80 zł

180,56 zł

Rentowa

113,75

120,25 zł

Wypadowa

33,77 zł

35,70 zł

FP

42,88 zł

45,33 zł

FGŚP

1,75 zł

1,85 zł

Suma składek

362,95 zł

383,69 zł

Kwota wynagrodzenia

1750 zł brutto

1850 zł brutto

Całkowity koszt zatrudnienia

2112,95 zł brutto

2233,69 zł brutto

Wzrost minimalnego wynagrodzenia do 1850 zł spowoduje zatem, że miesięczny koszt zatrudnienia jednego pracownika wzrośnie o 120,74 zł. W skali roku podwyżka ta będzie kosztowała pracodawcę 1448,88 zł na jednego pracownika.

Iwona Maczalska,
VAT.pl