Wypełnij z nami PIT 4R, PIT 16A i PIT 28

W poniedziałek 1 lutego 2010 roku mija termin na złożenie zeznań podatkowych PIT-4R (deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy ), PIT-16A Karta podatkowa (deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne) i PIT-28 Ryczałt ewidencjonowany z tytułu działalności gospodarczej lub wynajmu prywatnego.

Ustawowy termin to 31 stycznia. Jednak w tym roku wypada on w niedzielę, więc podatnicy mają czas do poniedziałku 1 lutego na złożenie zeznań.

Jak wypełnić krok po kroku PIT-4R?

Obecnie nie ma już obowiązku wystawiania comiesięcznych deklaracji PIT-4 wyjaśniających każdą comiesięczną kwotę odprowadzonych do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. W to miejsce wchodzi jednak PIT-4R, czyli zbiorcza roczna forma dawnej miesięcznej deklaracji PIT-4, zawierająca zestawienie za cały miniony rok ...

Jak wypełnić krok po kroku PIT-16A (Karta podatkowa)?

PIT-16A składają podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej. Jest to jedyny formularz PIT roczny, który nie jest zeznaniem o osiągniętym dochodzie czy przychodzie. Służy jedynie do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu comiesięcznych wpłat podatku w związku z odliczaniem przez podatników składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podatnik składający PIT-36 może być zobowiązany do złożenia oprócz PIT-16A również PIT-38 i PIT-36, PIT-37, PIT-28, w zależności od sytuacji. ...

Jak wypełnić krok po kroku PIT-28 (Ryczałt ewidencjonowany)?

Formularz PIT-28 wybierają podatnicy osiągający przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, lub z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, rozliczanych poza działalnością gospodarczą (wynajem prywatny). Oczywiście podatnicy ci złożą PIT-28 jedynie wtedy, gdy wybrali zasady opodatkowania - ryczałt ewidencjonowany. Zostało juz tylko kilka dni na rozliczenie ...

Źródło: MF