PIT-y roczne 2017
Pomoc eksperta

PIT-16A karta podatkowa

Deklaracja PIT-16A przeznaczona jest dla podatników rozliczających się w formie karty podatkowej. Rozliczający się w tej formie po raz pierwszy, zobowiązani są złożyć w trakcie roku dwa podstawowe druki: PIT-16 i PIT-16A. Pierwszy z nich trafić musi do urzędu skarbowego na początku roku i stanowi wniosek o zastosowanie karty podatkowej. PIT-16A natomiast składa się z tytułu rozliczenia składki zdrowotnej odliczanej od podatku u osób rozliczających się na podstawie karty podatkowej.


Uwaga: Druk PIT-16A złożyć należy do 31 stycznia 2018 r.


Opodatkowanie w formie karty podatkowej opiera się na tzw. decyzji wymiarowej wydanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego po złożeniu PIT-16 (deklarację tę składa się do 20 stycznia danego roku podatkowego). Po otrzymaniu decyzji podatnik opłaca w trakcie roku podatek. Natomiast w deklaracji PIT-16A, składanej po zakończeniu danego roku, podatnik informuje o zapłaconej i odliczanej kwocie składki zdrowotnej, którą stanowi 7,75% podstawy ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta, by mogła być odliczana musi być faktycznie zapłacona w roku 2017.

Jeżeli podatnik zdecydował się rozliczać na zasadach karty podatkowej, to do 20 stycznia 2017 r. musiał złożyć PIT-16 (podatnicy rozpoczynający działalność w trakcie roku wniosek składają z reguły w druku CEiDG-1). Deklaracji tej nie musi składać ponownie, tzn. jeżeli raz zadeklarował rozliczanie się w formie karty podatkowej, to w latach następnych korzysta z tej formy rozliczeń (otrzymuje od naczelnika urzędu skarbowego decyzję określającą), chyba że zmieni powyższą formę składając oświadczenie przeciwne lub zlikwiduje działalność do 20 stycznia danego roku.

Nawet, jeżeli podatnik nie chce i nie odlicza składek zdrowotnych ma obowiązek złożyć PIT-16A.

Rozliczenie na zasadzie karty podatkowej eliminuje możliwość:


Do PIT-16A nie należy dołączać dodatkowych załączników. Jeżeli podatnik rozlicza również inne przychody, składa odpowiednią, dodatkową deklarację podatkową. Deklarację PIT-16A należy złożyć do 31 stycznia 2018 r.

Podatek natomiast płatny jest bez wezwania w terminie do dnia siódmego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień - w terminie do dnia 28 grudnia roku podatkowego, na rachunek urzędu skarbowego.

W razie rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego, podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

  • data utworzenia: 11-10-2016
  • data modyfikacji: 22-08-2017

 


Komentarze

Autor: mm (31-01-2017 07:15:34)
Temat: wszędzie haczyki i małym drukiem!
Zawsze niby do 7-go, do 7-go następ. m-ca, a na koniec "bum" - do 28-go dnia i tego samego m-ca - i wpadka gotowa do wykazania przez...pokaż całą treść
Zawsze niby do 7-go, do 7-go następ. m-ca, a na koniec "bum" - do 28-go dnia i tego samego m-ca - i wpadka gotowa do wykazania przez U.S. i zakwestionowania całego rozliczenia.zwiń
Autor: imp (30-01-2017 19:48:15)
Temat: re
Ode mnie w porzednim roku nic nie chcieli...
Autor: ja (29-01-2017 22:08:31)
Temat: samowola urzędnicza
Przy składaniu rocznego pit 16a żąda się okazania zaświadczenia z zus o opłacaniu składek .Nie wiem czy to samowola urzędnicza czy odgórne polecenie.? Jeśli to pierwsze to ,,państwo...pokaż całą treść
Przy składaniu rocznego pit 16a żąda się okazania zaświadczenia z zus o opłacaniu składek .Nie wiem czy to samowola urzędnicza czy odgórne polecenie.? Jeśli to pierwsze to ,,państwo w państwie" jeśli to drugie to dziękuję za taką ,,dobrą zmianę"zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz