Wymiar czasu pracy pracowników oraz okresy rozliczeniowe w 2018 r.

Iwona Maczalska 08.02.2018 09:00 (aktualizacja: )

Wymiar czasu pracy obowiązuje w danym okresie rozliczeniowym. Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. Sprawdź, jak wygląda wymiar czasu pracy i okresy rozliczeniowe w 2018 roku.

Czas pracy pracowników 2018
Czas pracy pracowników 2018 / YAY foto

Czas pracy pracowników regulują przepisy Kodeksu pracy. W myśl art. 129 §1 maksymalny czas pracy pracowników nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy. Pracownicy zatrudnieni w pięciodniowym tygodniu pracy, dla których dniem wolnym od pracy jest sobota w 2018 roku, w trakcie 251 dni pracy, przepracują 2008 godzin.

Oznacza to, że pracownicy w 2018 roku przepracuja o 8 godzin więcej niżeli w 2017 roku.

Ustalanie wymiaru czasu pracy 2018

Zasady ustalania czasu pracy określa art. 130 § 1-3 Kodeksu pracy. Zgodnie z nim obowiązujący pracownika wymiar czasu pracyw przyjętym okresie rozliczeniowym oblicza się:

 1. mnożąc 40 godzin przez liczbę tygodni przypadających w okresie rozliczeniowym, a następnie
 2. dodając do otrzymanej liczby godzin iloczyn 8 godzin i liczby dni pozostałych do końca okresu rozliczeniowego, przypadających od poniedziałku do piątku.

Warto mieć na uadze, że każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Co więcej czas pracy pracownika w okresie rozliczeniowym, ulega w tym okresie obniżeniu o liczbę godzin usprawiedliwionej nieobecności w pracy, przypadających do przepracowania w czasie tej nie obecności, zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy.

Czas pracy pracowników w 2018 roku

W 2018 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2018 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesie 2008,
 • liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 114.

Szczegóły przedstawia poniższa tabela:

Czas pracy 2018

Miesiąc Święta Liczba godzin pracy Liczba dni pracy Liczba dni wolnych

Styczeń

- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia - Święto Trzech Króli

168

21

10
(wliczono 1 dzień wolny za święto przypadające w sobotę)

Luty

brak

160

20

8

Marzec

brak

176

22

9

Kwiecień

- 1 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- 2 kwietnia – Drugi dzień Wielkiej Nocy

160

20

10

Maj

- 1 maja - Święto Państwowe

- 3 maja - Święto Narodowe
- 20 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

- 31 maja - Boże Ciało

160

20

11

Czerwiec

brak

168

21

9

Lipiec

brak

176

22

9

Sierpień

- 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

176

22

9

Wrzesień

brak

160

20

10

Październik

brak

184

23

8

Listopad

- 1 listopada - Wszystkich Świętych

- 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości

168

21

9

Grudzień

- 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia

- 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia

152

19

12

Łącznie:

13 dni świątecznych
( 9 przypadających w ciągu tygodnia, 4 przypadających w weekendy)

2008*

251*

114*

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

* Uwaga ! W 2018 roku występuje jeden dzień świąteczny przypadający w sobotę. Do wymiaru czasu pracy należy zatem dodać 1 dzień wolny od pracy. Oznacza to, że w 2018 roku:

 • liczba godzin pracy wyniesnie 2008,
 • liczba dni pracy wyniesie 251 dni,
 • liczba dni świątecznych wyniesie 114.

Niedziele w 2018 roku

Liczba niedziel w 2018 roku Święta przypadające w niedzielę
Łącznie 52 niedziele

1 kwietnia - Pierwszy dzień Wielkiej nocy

20 maja - Pierwszy Dzień Zielonych Świątek

11 listopad - Narodowe Święto Niepodległości

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Dni świąteczne w 2018 roku

W 2018 roku wystąpią następujące dni świąteczne:

 • 1 stycznia - Nowy Rok (poniedziałek),
 • 6 stycznia - Święto Trzech Króli (sobota),
 • 1 kwietnia - pierwszy dzień Wielkiej Nocy (niedziela),
 • 2 kwietnia - drugi dzień Wielkiej Nocy (poniedziałek),
 • 1 maja - Święto Państwowe (wtorek),
 • 3 maja - Święto Narodowe Trzeciego Maja (czwartek),
 • 20 maja - pierwszy dzień Zielonych Świątek (niedziela),
 • 31 maja - dzień Bożego Ciała (czwartek),
 • 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (środa),
 • 1 listopada - Wszystkich Świętych (czwartek),
 • 11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości (niedziela),
 • 25 grudnia - pierwszy dzień Bożego Narodzenia (wtorek),
 • 26 grudnia - drugi dzień Bożego Narodzenia (środa).

Okresy rozliczeniowe 2018 roku

Okresy rozliczeniowe w zakładzie pracy mogą wynosić jeden miesiąc, dwa miesiące, trzy miesiące, a najdłuższy nawet 12 miesięcy. Aby poznać okresy rozliczeniowe 2018 roku należy skorzystać z poniższych linków:

1-miesięczny okres rozliczeniowy w 2017 roku

2-miesięczny okres rozliczeniowy w 2017 roku

3-miesięczny okres rozliczeniowy w 2017 roku

4-miesięczny okres rozliczeniowy w 2017 roku

6-miesięczny okres rozliczeniowy w 2017 roku

12-miesięczny okres rozliczeniowy w 2017 roku

Iwona Maczalska, PIT.pl