Wyłącznie do 20 stycznia czas na decyzję o formie opodatkowania w 2015 r.

Piotr Szulczewski 16.01.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wyłącznie do 20 stycznia czas na decyzję o formie opodatkowania w 2015 r.

Do wtorku 20 stycznia 2015 r. podatnicy mają możliwość podjąć decyzję, w jakiej formie opłacać będą podatek w 2015 roku. W tym samym terminie mogą oni zrezygnować ze szczególnej formy opodatkowania i powrócić do ogólnych zasad opłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Termin 20 stycznia obejmuje tych podatników, którzy kontynuując prowadzenie działalności gospodarczej chcą podjąć decyzję o rezygnacji z zasad ogólnych (tj, podatku według skali 18% i 32%), dokładnie:

  • Rezygnacji na rzecz podatku liniowego (19%, PIT-36L),
  • Rezygnacji na rzecz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
  • Rezygnacji na rzecz opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16, PIT-16A).

Termin 20 stycznia dotyczy również podatników kontynuujących prowadzenie działalności gospodarczej, którzy chcą powrócić do opodatkowania na zasadach ogólnych, tj. decydują się na:

  • Rezygnację z podatku liniowego na rzecz wyboru zasad ogólnych (PIT-36),
  • Rezygnację z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz zasad ogólnych (PIT-36),
  • Rezygnację z opodatkowania w formie karty podatkowej.

W przypadku ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej, utrata prawa do tej formy opodatkowania w niektórych przypadkach możliwa jest również po upływie terminu (m.in. poprzez wykonanie czynności niedozwolonych przy stosowaniu danych zasad opodatkowania, zrzeczenie się opodatkowania kartą podatkową po otrzymaniu decyzji ustalającej jej wysokość).

Oświadczenie o wyborze lub rezygnacji z opodatkowania składać musi również osoba, która chciałby opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z prywatnie prowadzonego najmu, dzierżawy i umów podobnych. Podatnik rozpoczynający osiąganie takich przychodów w trakcie roku podatkowego składa pisemne oświadczenie o wyborze nie później niż do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy przychód z tego tytułu, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnął w grudniu roku podatkowego.

Oświadczenie w CEiDG-1 lub na druku do urzędu skarbowego

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą przy zmianie formy opodatkowania mogą skorzystać z druku CEiDG-1. W przypadku zmiany, składają oni druk aktualizujący ich dotychczasowy wniosek rejestracyjny. W przypadku opodatkowujących najem i dzierżawę prywatnie w to miejsce skuteczna jest również forma pisemnego zgłoszenia zmiany z pominięciem druku CEiDG-1.

Piotr Szulczewski,
VAT.pl