Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku PIT za 2014 rok

14.01.2015 10:00 (aktualizacja: )

Choć na rozliczenie się z fiskusem mamy czas do 30 kwietnia, warto już rozglądać się za organizacją pożytku publicznego, której możemy przekazać 1 procent z naszych podatków.

Na stronach internetowych Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS oraz w BIP MPiPS został opublikowany wykaz organizacji, uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego za 2014 r.

Każda organizacja, która chce otrzymywać wpłaty 1% od podatników, musi znaleźć się na wykazie organizacji mających status organizacji pożytku publicznego. Wykaz jest prowadzony elektronicznie. Przygotowuje go minister pracy i polityki społecznej - na podstawie danych od ministra sprawiedliwości.

../uimages/zdjecia/druk.jpg
Źródło: Thinkstock

W wykazie znajdują się dane organizacji pożytku publicznego, które są uprawnione do otrzymywania 1% podatku od podatników za rok 2014. Są to organizacje, które otrzymały status OPP do 30 listopada 2014 r. oraz te, które otrzymały status OPP w latach wcześniejszych i wypełniły odpowiednie obowiązki sprawozdawcze.

Ministerstwo Finansów przygotowało podsumowanie z akcji 1% podatku dochodowego za 2013 r. na rzecz organizacji pożytku publicznego. 56% podatników wykazujących w zeznaniach należny podatek przekazało w sumie 506,6 mln złotych. Najwięcej otrzymała Fundacja Dzieciom „Zdążyć z pomocą”, na drugim miejscu była Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Słoneczko”, a na trzecim miejscu Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym.

Wszystkie te organizacje prowadziły zbiórki na tzw. subkonta, czyli na konkretną osobę - podopiecznego fundacji. Jak pokazują doświadczenia ostatnich lat, prowadzenie subkont na 1% podatku, to najskuteczniejsza metoda zbierania pieniędzy z 1 procenta podatku.

<< Wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1% podatku PIT

Źródło: MPiPS