Której OPP możesz przekazać 1,5% podatku z PIT za 2022 rok?

Katarzyna Sudaj

12 grudnia br. dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) opublikował wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 rok w 2023 roku.

Wykaz OPP uprawnionych do 1,5% podatku z PIT za 2022 rok
Źródło: shutterstock.com

Na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości oraz informacji z bazy sprawozdań organizacji pożytku publicznego na temat terminowego wywiązania się przez organizacje z obowiązku sprawozdawczego za 2021 rok przygotowano wykaz 9.197 organizacji pożytku publicznego:

  • które mają status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2022 roku,
  • w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego informacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości,
  • które w terminie zamieściły sprawozdania za 2021 rok w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego,
  • które po terminie zamieściły sprawozdania w bazie sprawozdań organizacji pożytku publicznego, ale wykazały, że to spóźnienie nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Co roku, do połowy grudnia, nowy wykaz OPP na następny rok

Wykaz OPP powstaje na dzień 30 listopada danego roku podatkowego i musi zostać opublikowany najpóźniej do 15 grudnia.

>>> Aktualny na 2023 rok wykaz OPP dla 1,5% podatku z PIT za 2022 rok

Raz w miesiącu, zazwyczaj w jego pierwszej połowie, wykaz jest aktualizowany i na podstawie danych z Ministerstwa Sprawiedliwości usuwa się z niego organizacje, które zostały postawione w stan likwidacji albo upadłości, utraciły status organizacji pożytku publicznego albo zostały wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kwoty dla OPP przekazane w 2022 r.

Do wykazu dopisuje się organizacje, które wykażą, że niezamieszczenie w terminie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego nastąpiło bez ich winy albo z przyczyn od nich niezależnych.

Poniżej jest wyszukiwarka wykazowa umożliwiająca znalezienie konkretnej organizacji albo grupy organizacji wg określonych kryteriów. Wystarczy wypełnić tylko jedno pole, np. nr KRS organizacji. Bez wskazania co najmniej jednego kryterium zobaczymy aktualną listę wszystkich organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wynik wyszukiwania pojawi się poniżej wyszukiwarki.

W zakładce archiwum można odszukać dane dotyczące wykazów już historycznych.

Podstawa prawna to art. 27a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, z późn. zm.)

 

1 procent dla OPPPIT-37Rozliczenie roczne