Pobierz e-pity 2019

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku PIT za 2013 rok

Iwona Maczalska 18.12.2013 10:00 (aktualizacja: )

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej opublikowało wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok.
 

Wykaz OPP uprawnionych do 1% podatku za 2013 rok (pdf)

Powyższy wykaz jest dopiero wstępną lista organizacji pożytku publicznego, która może zostać jeszcze skorygowana. Ostateczna wersja zostanie opublikowana do 15 marca 2014 roku.


Dłuższy termin zgłaszania numerów rachunków bankowych przez OPP

Na piątkowym posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wydłużającą termin zgłaszania do US numerów rachunków bankowych OPP, na które podatnicy będą przekazywać 1% swojego podatku. W myśl zmian organizacje pożytku publicznego będą mogły przekazywać dane o koncie bankowym nie jak dotychczas do 31 stycznia lecz do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym. Co więcej wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych będzie tworzony i aktualizowany na bieżąco a nie jak dotychczas na dzień 15 grudnia.

Szczegółowe informacje w jaki sposób przekazać 1% podatku interesującej nas organizacji pożytku publicznego można znaleźć w poradniku PIT.pl.

Iwona Maczalska
PIT.pl