Wydłużenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy

Iwona Maczalska 18.05.2015 09:00 (aktualizacja: )

Wydłużenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej do 36 miesięcy

We wtorek 12 maja rząd przyjął założenia do nowego projektu ustawy prawo działalności gospodarczej. Projekt zakłada m.in. wydłużenie okresu zawieszenia działalności gospodarczej z 24 do 36 miesięcy.

Przyjęte przez Radę Ministrów założenia do projektu ustawy Prawo o działalności gospodarczej, przedłożone przez ministra gospodarki stanowią zbiór podstawowych norm regulujących działalność gospodarczą wykonywaną w Polsce.

Wśród głównych zmian zaproponowanych w projekcie ustawy znaleźć można nie tylko wydłużenie okresuzawieszenia działalności gospodarczejdo 36 miesięcy, lecz także wprowadzenie zasady ,,co nie jest prawem zabronione jest dozwolone”, czy też dokonywanie interpretacji niejasnych przepisów na korzyść przedsiębiorców oraz wprowadzenie zasady domniemania uczciwości przedsiębiorcy.

Zawieszenie działalności gospodarczej na okres 36 miesięcy
Źródło: EastNews


Zawieszenie działalności gospodarczej na okres 36 miesięcy

Założenia do projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej zawierają propozycje przepisów uelastyczniających zasady zawieszania działalności gospodarczej. Jedną z nich jest przepis wydłużający okres zawieszenia działalności z 24 do 36 miesięcy, a także przepis mówiący o tym, że niezłożenie w ustawowym terminie wniosku o wznowienie działalności gospodarczej będzie skutkowało automatycznym wykreśleniem przedsiębiorcy z rejestru.

Zawieszenie działalności gospodarczej – obowiązujące przepisy

W świetle aktualnie obowiązujących przepisów każdy przedsiębiorca, który nie zatrudnia pracowników ma prawo do zawieszenia swojej działalności gospodarczej na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Gwarantuje mu to ustawa z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej. Zgodnie z artykułem 14a powyższej ustawy pracodawca może zawiesić swoją działalność na okres od 1 do 24 miesięcy.

Nie musi on również opłacać należnych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w trakcie trwania zawieszenia. Przedsiębiorca nie opłaca składek ZUS od dnia, w którym rozpoczyna się zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, aż do dnia poprzedzającego dzień wznowienia wykonywania owej działalności. Składkę zdrowotną z kolei opłaca się za cały miesiąc w wartości niepodzielnej.

Iwona Maczalska,
VAT.pl