Wspólne rozliczenie małżonków

Zasadą ujętą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych jest odrębne opodatkowanie małżonków. Są jednak sytuacje, w których po spełnieniu odpowiednich warunków małżonkowie mogą być rozliczani wspólnie.

W przypadku uzyskania przez małżonków różnych dochodów, mieszących się w odrębnych skalach podatkowych, wspólne rozliczenie podatkowe jest o tyle korzystne, że skutkuje mniejszym obciążeniem podatkowym, a co za tym idzie uzyskaniem przez małżonków korzyści finansowych.

- Chodzi tu więc o sytuację, gdy dochody jednego z małżonków opodatkowane odrębnie wiązałyby się z koniecznością opodatkowania dochodów jednego małżonka według stawki podatkowej w wysokości 32%, a dochodów drugiego małżonka - według stawki wynoszącej 18% podstawy opodatkowania. W takim bowiem przypadku łączne opodatkowanie dochodów małżonków zasadniczo powoduje, że w przypadku tych dochodów nie dojdzie do tzw. efektu progresji podatkowej. W konsekwencji, łączne dochody małżonków będą opodatkowane jak dochody z I progu skali podatkowej, a więc według niższej stawki podatku (18%) – mówi Tomasz Piekielnik Spółka Doradztwa Podatkowego Piekielnik i Partnerzy.

W przypadku, gdy tylko jeden z małżonków uzyskał dochód w roku podatkowym , a drugi nie zarabiał wcale, wówczas jest szansa na wykorzystanie przez obojga małżonków kwoty wolnej od podatku. Jeśli jednak małżonkowie podejmą decyzję o osobnym rozliczeniu, to u jednego z nich kwota ta przepada.

Kiedy dopuszczalne?

Wspólne rozliczanie małżonków reguluje art. 6 ust. 2 oraz 2a ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z nim małżonkowie podlegający obowiązkowi podatkowemu, pozostający przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim, a także pomiędzy którymi istnieje przez cały rok podatkowy wspólność majątkowa, mogą być na wspólny wniosek małżonków wyrażony w zeznaniu podatkowym, opodatkowani łącznie, od sumy swoich dochodów, po uprzednim odliczeniu odrębnie przez każdego z małżonków kwot dochodowych. W tym przypadku podatek określa się na imię obojga małżonków w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków.

W myśl powyższego artykułu, aby małżeństwo mogło skorzystać ze wspólnego opodatkowania, musi spełnić następujące warunki:

  1. podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
  2. pozostawać przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim,
  3. musi występować system współwłasności majątkowej małżeńskiej przez cały rok podatkowy,
  4. małżonkowie muszą złożyć wniosek, wyrażony w rocznym zeznaniu podatkowym.
<< czytaj całość

Iwona Karkus
Bankier.pl