Wskaźniki podatkowe 2017 - zmiany od 1 września

Iwona Maczalska 10.08.2017 11:00 (aktualizacja: )

2017-08-11

Z dniem 1 września zmianie ulegną niektóre wskaźniki podatkowe. Wszystko za sprawą obniżki przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, które w II kwartale 2017 roku wyniosło 4.220,69 zł.

Wynagrodzenie minimalne w II kwartale 2017 roku
Źródło: YAY foto

W środę 09 sierpnia Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że przeciętne wynagrodzenie w II kwartale 2017 roku wyniosło 4.220,69 zł.  Niższe wynagrodzenie przeciętne za II kwartał 2017 roku w stosunku do kwartału poprzedniego, wpłynie na spadek wynagrodzenia pracowników młodocianych od 1 września 2017 roku oraz zmniejszenie limitów przychodów emerytów i rencistów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia ulegają ograniczeniu lub całkowitemu zawieszeniu.

<< Minimalne wynagrodzenie pracowników młodocianych>>

 

Wynagrodzenie uczniów od 1 września 2017 roku

Na podstawie wynagrodzenia przeciętnego za II kwartał 2017 roku ustala się wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych, jakie będzie im przysługiwało od 1 września 2017 roku. Wynagrodzenie uczniów jest procentową częścią wynagrodzenia przeciętnego:

  • w pierwszym roku nauki - nie mniej niż 4%,
  • w drugim roku nauki - nie mniej niż 5%,
  •  w trzecim roku nauki - nie mniej niż 6%.
Wynagrodzenie Obowiązuje od
I rok nauki II rok nauki III rok nauki
168,83 zł 211,03 zł 253,24 zł 01.09.2017
174,14 zł 217,68 zł 261,21 zł 01.06.2017

Warto przy tym zaznaczyć, że powyższe kwoty wynagrodzeń pracowników młodocianych (uczniów) określone w oparciu o przeciętne wynagrodzenie to kwoty minimalne. Pracodawca może wypłacać uczniom wynagrodzenie wyższe, czy to w postaci wyższego wynagrodzenia zasadniczego, czy też w postaci premii uznaniowej za wyniki pracy, czy za wyniki w nauce.

 

Limity dorabiania do renty lub wcześniejszej emerytury

Zmiana wysokości przeciętego wynagrodzenia wpłynie również na zmianę limitów przychodów, po przekroczeniu których pobierane świadczenia przedemerytalne oraz renty ulegają zmniejszeniu lub całkowitemu zawieszeniu. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 2009 nr 153 poz. 1227 z późn. zm.) zmniejszenie pobieranego świadczenia następuje po przekroczeniu 70% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, a zawieszenie po przekroczeniu 130% wynagrodzenia. Limity przychodów obowiązujące od 1 czerwca przedstawia poniższa tabela:
 

Zmniejszenie świadczenia Zawieszenie świadczenia Obowiązuje od
2.954,50 zł 5.486,90 zł 01.09.2017
3.047,50 zł 5.659,60 zł 01.06.2017

* podane kwoty są kwotami brutto

Iwona Maczalska,
PIT.pl