Wniosek o opodatkowanie w formie karty podatkowej 2015

Iwona Maczalska 31.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

W 2015 roku zastosowanie będzie miał nowy wzór wniosku PIT-16 o opodatkowanie w formie  karty podatkowej. Wszystko za sprawą najnowszego projektu Ministerstwa Finansów.

Dnia 3 października 2014 roku Minister Finansów wydał projekt rozporządzenia w sprawie określenia wzoru wniosku o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej. W myśl projektu zmianie ulegnie druk PIT-16.  Zmiana wniosku stanowi odpowiedź na wdrożenie nowego portalu podatkowego e-Podatki. Nowy wniosek będzie miał zastosowanie od stycznia 2015 roku.

Dla kogo wniosek PIT-16?

Wniosek PIT-16 skierowany jest do podatników będących osobami fizycznymi, prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą, lub zamierzających prowadzić taką działalność, którzy w 2015 roku zdecydują się na wybór opodatkowania w formie karty podatkowej.

Termin złożenia wniosku PIT-16

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej PIT-16, według nowego wzoru, podatnik zobowiązany jest złożyć u właściwego naczelnika urzędu skarbowego, nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego.  Przy czym wniosek ten służy jedynie do zadeklarowania wyboru opodatkowania w formie karty podatkowej, bądź przejścia z innej formy opodatkowania na kartę podatkową. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że prowadzi nadal działalność opodatkowaną w tej formie. W przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej składa jeden ze wspólników.

Opodatkowanie w formie karty podatkowej

Opodatkowanie kartą podatkową polega na opłacaniu stałej kwoty podatku niezależnie od wartości faktycznie uzyskiwanych przychodów. Taka forma opodatkowania jest szczególnie korzystna w przypadku małych firm zatrudniających niewielu pracowników bądź posiadających swoją siedzibę w niewielkich miejscowościach. Wysokość karty podatkowej rośnie bowiem wraz ze wzrostem zatrudnienia oraz ze wzrostem wielkości miejscowości, w której działalność jest prowadzona. Niestety opodatkowanie w formie karty przysługuje tylko niektórym przedsiębiorcom …

Iwona Maczalska

PIT.pl