Pobierz e-pity 2019

W 2015 roku rozpoczniesz działalność bez zgłoszenia VAT-R

Iwona Maczalska 22.08.2014 09:00 (aktualizacja: )

22.08 W 2015 roku rozpoczniesz działalność bez zgłoszenia VAT-R

Iwona MaczalskaRada Ministrów pracuje nad wprowadzeniem zmian mających na celu ułatwienie wykonywania działalności gospodarczej. Jedną z nich jest zniesienie obowiązkuuzyskiwania potwierdzenia rejestracyjnego VAT-R.

26 lipca odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej. Projekt zakłada wprowadzenie około 40 zmian w tym w szczególności ma na celu uproszczenie niektórych regulacji, redukcję obowiązków informacyjnych, a także podniesienie efektywności pracy.

Potwierdzenie zgłoszenia VAT-R w 2015 roku wyłącznie na wniosek

Jedną z kluczowych zmian, jakie zakłada projekt jest zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami na podatnikach podatku VAT ciąży obowiązek obligatoryjnego złożenia u naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R przed dniem wykonania pierwszej czynności. Zasady rejestracji reguluje art. 96 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54, poz. 535) zgodnie z którym po złożeniu zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R naczelnik urzędu skarbowego dokonuje rejestracji podatnika. Potwierdzeniem rejestracji podatnika, jako ,,podatnika VAT czynnego” jest wydanie deklaracji VAT-5, która aktualnie podlega opłacie w wysokości 170 zł. Co więcej na wniosek podatnika wydane może być również pisemne potwierdzenie zawierające informację, czy podatnik zarejestrowany jest jako podatnik VAT czynny, czy jako podatnik zwolniony. Koszt wydania takiego dokumentu wynosi 21 zł.

Zdaniem projektodawców aktualnie występujący obowiązek składania zgłoszenia rejestracyjnego, czy też aktualizacyjnego jest czynnością automatyczną, która może odbyć się bezpośrednio poprzez system CEiDG. Nie ma zatem potrzeby utrzymywania sztucznych opłat za dokonanie tego typu czynności, które wyłącznie podwyższają koszty rozpoczynania działalności gospodarczej.

Iwona Maczalska,
VAT.pl