Urzędnik skarbówki chce dorabiać do niskiej pensji, ale bez zgody naczelnika US nie może

Redakcja PIT.pl

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej zarabiają tak mało, że są zmuszeni do dorabiania sobie po godzinach. Dlatego coraz więcej urzędników wysyła pisma do swoich zwierzchników z prośbą o zgodę na dodatkową pracę, np. w handlu czy gastronomii.


Źródło: www.za.org.pl

Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez zgody przełożonego

Dzieje się tak, gdyż zgodnie z art. 80 ustawy o służby cywilnej “Członek korpusu służby cywilnej nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu ani wykonywać czynności lub zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy lub podważających zaufanie do służby cywilnej”. Innymi słowy nie dość, że pracownicy skarbówki otrzymują bardzo niskie wynagrodzenia, to muszą występować o zgodę, by móc podejmować się dodatkowych prac.

Urząd skarbowy nie zgadza się, by pracownik skarbówki dorabiał w pizzerii

Z naszej wiedzy wynika, że zdarzają się sytuacje, gdy pracodawca odmawia urzędnikowi zgody na podjęcie dodatkowej pracy. Poniżej odmowa zgody na pracę urzędnika KAS w pizzerii. Pracodawca argumentuje, że dorabianie przez urzędnika w gastronomii podważa zaufanie do służby cywilnej i ma negatywny wpływ na wizerunek państwa. To nie tylko dowód jak zła jest sytuacja pracowników skarbówki, ale też wyraz pogardy kierownika placówki wobec pracy w gastronomii.

Źródło: Związkowa Alternatywa

Płaca minimalna