Pobierz e-pity 2019

Ulgi podatkowe nie podlegają dziedziczeniu

Piotr Szulczewski 27.02.2015 09:00 (aktualizacja: )

Zastanowić się warto, czy po śmierci osoby z rodziny, można złożyć za nią deklarację PIT i wykazać w niej ulgi i odliczenia za rok, w którym zmarła. A może to w deklaracji podatkowej spadkobierców można wykazać ulgi przysługujące dotychczas zmarłemu? A czy spadkobiercy mogą w przyszłych latach skorzystać z ulg, których osoba zmarła nie wykorzystała w swoim zeznaniu podatkowym?

Spadkobiercy podatnika przejmują przewidziane w przepisach prawa podatkowego majątkowe prawa i obowiązki spadkodawcy. Za prawo takie uznać należy m.in. nadpłatę wykazaną w deklaracji podatkowej. Dziedziczeniu nie podlegają natomiast ulgi podatkowe czyli prawa niemajątkowe, których nie udało się odliczyć spadkodawcy, np. ze względu na zbyt niską kwotę podatku.

Wyjątkowo gdy spadkodawcy przysługiwały prawa o charakterze niemajątkowym (np. zwolnienia z podatku, prawa do stosowania z umorzeń), związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, uprawnienia te przechodzą na spadkobierców pod warunkiem dalszego prowadzenia tej działalności na ich rachunek.


Ulgi małżeńskie można odliczać dalej

O ile nie ma możliwości odliczać ulg na zasadzie ich dziedziczenia, to dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych przysługujących łącznie małżonkom, również po śmierci jednego z nich.

Prawo takie przysługuje m.in. do ulgi na dzieci, którą po śmierci małżonka wykorzystywać może w całości drugi z nich. Zatem może on korzystać z pełnej kwoty ulgi, zależnej od ilości wychowywanych dzieci. Dodatkowo, w przypadku wdowy, która samotnie będzie wychowywała jedno dziecko, nie będzie jej obejmowało ograniczenie kwoty dochodów do 56.000 zł, lecz będzie miała możliwość sama zarobić do 112.000 zł i nadal korzystać z ulgi.

Zeznanie PIT po śmierci małżonka
Źródło: Thinkstock

Podobnie prawo do ulg zachowują małżonkowie, którzy korzystają z praw nabytych do ulg mieszkaniowych – remontowej czy budowlanej. Korzystanie na prawach nabytych pozwalało na to, by nadal odliczać kwoty m.in. na nabycie nieruchomości lub jej remont czy modernizację. Niewykorzystaną kwotę ulgi po śmierci jednego z małżonków, może w całości wykorzystać drugi z nich. Inni spadkobiercy poza małżonkiem wspólnie rozliczającym ulgę, nie mogą niewykorzystanej kwoty ulgi wykazać we własnym zeznaniu podatkowym.


Decyzja podatkowa, a nie deklaracja PIT za osobę zmarłą

Nie należy składać deklaracji PIT za osobę zmarłą. Jeżeli spadkodawca był podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, organ podatkowy informuje spadkobierców, na podstawie posiadanych danych, o wysokości dochodu lub przychodu spadkodawcy oraz o wysokości wpłaconych zaliczek na podatek lub podatku, podając równocześnie przypadającą do zapłacenia kwotę podatku lub kwotę nadpłaty. Po jej przekazaniu organ podatkowy doręcza spadkobiercom decyzję ustalającą wysokość zobowiązania podatkowego lub stwierdzającą nadpłatę. Decyzja wydawana jest po uzyskaniu od spadkobierców informacji o prawie spadkobiercy do ulg podatkowych. Na przekazanie tej informacji spadkobiercy mają 30 dni.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl