Pobierz e-pity 2019

Ulgi podatkowe lub podatek niższy od składki zdrowotnej a limit odliczenia na dziecko w PIT/UZ

Piotr Szulczewski 16.04.2015 09:00 (aktualizacja: )

Jeżeli podatnik posiada niewielkie zarobki lub wysokie kwoty odliczeń, to podatek do zapłaty może być niższy niż składka na ubezpieczenie zdrowotne, zapłacona i podlegająca odliczeniu od tego podatku. W takim przypadku powstaje pytanie, czy korzystając z niepełnego odliczenia składki zdrowotnej, podatnik może w PIT/UZ wnosić o zwrot za dziecko podając jako limit pełną kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, czy tylko tę jej część, jaką faktycznie odliczył w zeznaniu podatkowym.

PIT/UZ wniosek o zwrot nierozliczonej ulgi na dziecko

Źródło: Thinkstock.com

Problem dotyczyć może osób z najniższymi zarobkami lub zatrudnionych na część etatu, dla których kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne, odliczana od podatku jest wyższa niż wartość tego podatku. Pracodawca w takim przypadku limituje wartość składki do kwoty należnej zaliczki na podatek. Ta sama sytuacja może dotyczyć osób ze znaczną wartością przysługujących im ulg, odliczanych od dochodu.

W takich przypadkach może dojść do sytuacji, w której podatnik odliczyć od podatku może jedynie część zapłaconej w danym roku składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jeżeli po odliczeniu składki zdrowotnej, podatnik chciałby złożyć wniosek o zwrot niewykorzystanej ulgi na dziecko (PIT/UZ) to powstaje pytanie, czy zwrot ten powinien przysługiwać do pełnego limitu składki zdrowotnej, zapłaconej i możliwej do odliczenia przez podatnika, czy tylko do wysokości składki faktycznie przez podatnika odliczonej.

Co mówią przepisy ustaw podatkowych o uldze na dziecko i druku PIT/UZ?

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych są w tym zakresie dość lakoniczne. Zgodnie z art. 27f tej ustawy kwota, o której zwrot stara się podatnik za dziecko, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a stawy o PIT, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 27b ust. 1 i 2 tej ustawy, podlegających odliczeniu. Oznacza to, że limit ograniczany jest do wartości składek zdrowotnych podlegających odliczeniu.

Ustawodawca nie rozstrzygnął jednak czy chodzi o składki faktycznie odliczone czy tylko hipotetycznie możliwe do odliczenia w zeznaniu podatkowym. Wydaje się, biorąc pod uwagę interpretację celu wprowadzenia przepisu, że właściwy jest drugi z tych wniosków. Ulga limitowana powinna być kwotą składek możliwych do odliczenia (podlegających odliczeniu), lecz niekoniecznie odliczonych w zeznaniu podatkowym. Limit zatem stanowi 7,75% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnika, a nie kwota składek faktycznie wykazywana w zeznaniu podatkowym.

A zatem interpretacja przepisu powinna być taka, że limit zwrotu nieodliczanej ulgi na dziecko wnioskowany na druku PIT/UZ nie jest ograniczony wysokością składek ZUS i zdrowotnych faktycznie odliczanych, lecz wysokością składek podlegających choćby hipotetycznie odliczeniu od dochodu i podatku (pobranych lub zapłaconych przez podatnika).

Piotr Szulczewski, PIT.pl