Ulga technologiczna – sposób na oszczędności w budżetach IT

17.08.2015 09:00 (aktualizacja: )

Ulga technologiczna to wprowadzona w 2006 roku w Polsce ulga podatkowa. Jest skierowana do firm, która planują wdrożenie innowacyjnych technologii lub zrealizowały taki projekt. Pozwala firmom zmniejszyć niemal o 10% realną wartość projektu IT. 

Ulga technologiczna – sposób na oszczędności w budżetach IT

Źródło: East News

Ulga technologiczna to w założeniu zachęta dla polskich przedsiębiorstw, aby inwestować w nowoczesne narzędzia IT i zwiększać swoją konkurencyjność. Jej główną zaletą jest wymiar finansowy. Pozwala firmom, które zainwestowały w innowacyjne technologie, zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe o 9,5%. W praktyce oznacza to oszczędności rzędu kilkudziesięciu lub kilkuset tysięcy złotych. Jest o co zawalczyć.

Jako skorzystać z ulgi? Pierwszy krok to weryfikacja czy projekt IT spełnia wymóg innowacyjności. Według ustawodawcy nowa technologia powinna usprawniać działalność firmy, optymalizować jej procesy, poprawiać funkcjonowanie. W praktyce ulga na nowe technologie znajduje zastosowanie do większości rozwiązań IT - systemów ERP, Business Intelligence, CRM, HR  lub narzędzi IT pisanych na indywidualne zlecenie. Łatwo w ich przypadku wykazać wpływ na poprawę szybkości i jakości procesów gospodarczych, ograniczenie prawdopodobieństwa błędów czy usprawnienie monitorowania jakości i terminowości obsługi kontrahentów przedsiębiorcy. Ustawodawca określił, że spełnienie tych wymogów musi być ocenione przez niezależne jednostki i przygotował listę takich organizacji. Należy się do nich zgłosić, aby otrzymać formalne potwierdzenie innowacyjności wdrażanej technologii. Jest jeszcze jedno istotne kryterium wykluczające ze skorzystania z ulgi. Aby rozwiązanie kwalifikowało się pod ustawową definicję innowacyjności, nie może być wykorzystywane na świecie dłużej niż 5 lat.

Z ulgi mogą również skorzystać firmy, które zakończyły inwestycje w narzędzia IT. Jeżeli zrealizowana implementacja spełnia wymóg innowacyjności - jest to możliwe nawet w ciągu pięciu lat po realizacji inwestycji.

 „Rozwój firmy bez wsparcia nowoczesnych technologii jest dziś praktycznie niemożliwy. Środki finansowe, które firmy przeznaczają na informatyzację i utrzymanie posiadanych systemów to istotna pozycja w rocznym budżecie firmy. Dlatego warto korzystać z dostępnych narzędzi, które generują oszczędności w budżetach IT. Ulga technologiczna jest jednym z takich rozwiązań. Zachęcam do poznania jej możliwości, szczególnie że to ostatni rok podatkowy, w którym funkcjonują przepisy regulujące ulgę” – mówi Grzegorz Koziołek, Dyrektor Finansowy w JCommerce SA.

Zainteresowanych szczegółami skorzystania z ulgi odsyłamy do przewodnika „Ulga technologiczna w praktyce”, który w praktyczny sposób wyjaśnia zasady funkcjonowania aktualnych przepisów podatkowych. Materiał zawiera m.in. kryteria skorzystania z ulgi, gotową do wykorzystania listę jednostek oceniających innowacyjność, wytyczne do wyceny projektu IT na potrzeby ulgi podatkowej oraz obowiązki firmy, która skorzysta z ulgi technologicznej.

Źródło: informacja prasowa, Firma JCommerce SA