Ulga prorodzinna w PIT za 2017 rok - aktualny limit dochodów

Iwona Maczalska 04.02.2014 09:00 (aktualizacja: )

2018-02-13

Nie wszyscy podatnicy posiadający dzieci skorzystają w 2018 roku z odliczenia ulgi prorodzinnej w zeznaniu PIT za 2017 rok. Wynika to z limitów zarobków, jakie występują w przypadku ulgi na dziecko.

Nowa wysokość składki wypadkowej od 1 kwietnia 2018 roku

Ulga prorodzinna w PIT za 2017 rok - aktualny limit dochodów / YAY foto

Ulga na dzieckojest jedną z najchętniej odliczanych przez podatników ulg w rocznych zeznaniach PIT. Wśród podatników upoważnionych do odliczenia ulgi prorodzinnej z tytułu wychowywania dzieci znajdują się nie tylko rodzice, którzy w stosunku do małoletniego dziecka wykonywali władzę rodzicielską, lecz także pełnili funkcję opiekuna prawnego (jeśli dziecko z nimi mieszkało), a także sprawowało opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

<< Czy świadczenie 500+ należy rozliczyć w rocznych zeznaniach PIT za 2017 rok? >>

Z ulgi prorodzinnej skorzystają również podatnicy, którzy:

 •   utrzymywali pełnoletnie dzieci bez względu na wiek (gdy dziecko ma przydzielony zasiłek pielęgnacyjny, rentę socjalną) oraz
 •   utrzymywali uczące się dzieci w szkołach do 25 roku życia.

Limit dochodów w uldze prorodzinnej w PIT za 2017 rok

Z ulgi na dziecko należy korzystać na zasadach takich samych, jak w roku poprzednim. Rozliczając ulgę prorodzinną należy jednak pamiętać, że z ulgi tej może skorzystać podatnik, który:

 1. Wychowywał jedno dziecko, oraz:
 • jego dochody nie przekroczyły w roku podatkowym kwoty 112 tys.zł – w przypadku podatników pozostających w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy (należy w tym przypadku zsumować dochody podatnika i małżonka),
 • jego dochody nie przekroczyły 112 tys.zł w roku podatkowym – w przypadku podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko,
 • jego dochody nie przekroczyły 56 tys.zł w roku podatkowym - w przypadku podatnika nie pozostającego w związku małżeńskim (w tym również przez część roku).
 • Wychowywał dwoje lub więcej dzieci – wówczas limit dochodów nie występuje.
 • Ulgę prorodzinna przedsiębiorców

  Z ulgi prorodzinnej skorzystać mogą wyłącznie przedsiębiorcy opodatkowani na podstawie skali podatkowej (rozliczający się na druku PIT-36, PIT-37). Oznacza to, że z ulgi nie skorzystają podatnicy opodatkowani 19% podatkiem liniowym, opodatkowani zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałt ewidencjonowany bądź karta podatkowa), czy też rozliczający druk PIT-39 z tytułu zbycia nieruchomości bądź PIT-28 z tytułu zbycia akcji bądź innych dochodów kapitałowych.

  Iwona Maczalska, PIT.pl