Pobierz e-pity 2019

Ulga na nowe technologie – czy nowinki IT można odliczyć w deklaracji PIT?

Piotr Szulczewski 08.04.2015 10:00 (aktualizacja: )

2015-04-07

Niektórzy podatnicy mają możliwość, by w deklaracji podatkowej odliczyć od dochodu ulgę na tzw. nowe technologie. Ulga ta przeznaczona jest jednak wyłącznie dla niektórych i wymaga spełnienia szeregu obowiązków.

Za nową technologię, na którą wydatki można odliczyć od dochodu uważa się wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności wyniki badań i prac rozwojowych, która umożliwia wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług i która nie jest stosowana na świecie przez okres dłuższy niż ostatnich 5 lat, co potwierdza opinia niezależnej od podatnika jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092).

Odliczenie możliwe jest tylko przez podatników, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

Odliczeniu podlega kwota wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii, w części, w jakiej została zapłacona podmiotowi uprawnionemu w roku podatkowym, w którym nową technologię wprowadzono do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych lub w roku następującym po tym roku, oraz w której nie została zwrócona podatnikowi w jakiejkolwiek formie. Wartość odliczenia związanego z nabyciem nowej technologii nie może przekroczyć 50% kwoty wydatkowanej na tę technologię.

Piotr Szulczewski, PIT.pl