Pobierz e-pity 2019

Ulga na dziecko w nowym kształcie przyjęta przez Sejm

Piotr Szulczewski 24.10.2014 09:00 (aktualizacja: )

W dniu 23 października uchwalona została nowelizacja zasad stosowania ulgi na dziecko. Zmiany w brzmieniu przyjętym przez Sejm zakładają zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi w kwotach wyższych niż ustalono pierwotnie.

Ulgę prorodzinną za 2014 rok rozliczysz na druku PIT/UZ

Zmiany w wersji przyjętej przez Sejm nie zmieniły pierwotnych podwyżek na trzecie oraz kolejne dzieci. W przypadku zatem dwojga małoletnich dzieci – ulga wyniesie 92,67 zł na każde dziecko miesięcznie; przy trójce lub większej ilości dzieci – kwota ta będzie zwiększona na trzecie i czwarte dziecko. Każde kolejne natomiast będzie dawało prawo do ulgi w takiej kwocie, co wychowywanie dziecka czwartego. Ulga wyniesie więc:

  • 92,67 zł odpowiednio na pierwsze i drugie dziecko,
  • 166,67 zł na trzecie dziecko,
  • 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko.

Pierwotna wersja zmian zakładała zwrot niewykorzystanej kwoty ulgi, ale jedynie do wartości składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne osoby występującej o zwrot. Chodziło przy tym wyłącznie o składki zapłacone i odliczane odpowiednio od dochodu i podatku, poza tymi, które wykazywano w PIT-36L i PIT-28.
 

ulga

Źródło: Thinkstock.com

Wersja przyjęta przez Sejm wskazuje dodatkowo, że w przypadku odliczenia przysługującego pozostającym przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim obojgu rodzicom,  opiekunom prawnym dziecka lub rodzicom zastępczym do ustalenia wysokości składek limitujących prawo zwrotu ulgi, przyjmuje się łączną kwotę ich składek. Dodano zatem prawo łącznego obliczania składek przez małżonków pozostających przez cały rok w związku małżeńskim.

Zasadę tę stosować można również gdy związek małżeński zawarto przed rozpoczęciem roku podatkowego, a jeden z małżonków zmarł w trakcie roku podatkowego.

Nowelizacja czeka obecnie na stanowisko Senatu oraz podpis Prezydenta.

Piotr Szulczewski,
PIT.pl