Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Ulga budowlana - nowe limity od 1 kwietnia 2018 roku

Iwona Maczalska 23.02.2017 11:00 (aktualizacja: )

2018-03-02

Od 1 kwietnia 2018 roku zmienią się limity zwrotu podatku VAT w ramach tzw. ulgi budowlanej. Wszystko za sprawą komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ulga budowlana - limity od 1 kwietnia 2018 roku
Ulga budowlana - limity od 1 kwietnia 2018 roku / YAY foto

22 lutego 2018 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 r. wyniosła 4145 zł. Oznacza to, że od 1 kwietnia 2018 roku zaczną obowiązywać wyższe limity zwrotu podatku VAT w ramach ulgi budowlanej.

<< Koniec ulgi budowlanej 31 grudnia 2018>>

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w II kwartale 2018 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

Ulga budowlana - limity obowiązujące od 1 kwietnia 2018 r.

Wniosek złożony w II kwartale 2018
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 4.145 zł = 290.150 zł * 12,195 % = 35.383,79 zł 30m2 * 4.145 zł =124.350 zł* 12,195 % = 15.164,48 zł
Wniosek złożony w IV kwartale 2017 na FV:
22% VAT 4.145 zł 68,18 % łącznie limit w II kw. łącznie limit w II kw.
23% VAT 4.145 65,22 %35.384 zł15.164 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 4.145 zł = 290.150 zł * 9,959 % = 28.896,04 zł 30m2 * 4.145 zł =124.350 zł * 9,959 % = 12.384,02 zł
22% VAT 4.145 zł55,23 %28.896 zł12.384 zł
23% VAT 4.145 zł55,23 %28.89612.384 zł

Źródło: PIT.pl / Opracowanie własne

Koniec ulgi budowlanej w 2018 roku

W latach 2014 - 2018 nie przysługuje już zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Uchylenie zwrotu wynika bezpośrednio z ustawy wprowadzającej program MDM (art. 26 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych). Przepisy przejściowe pozwalają jednak na to, by wnioski dotyczące wydatków poniesionych do końca 2013 r. składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych, czyli do końca 2018 r. Więcej znajdziesz w poradniku ,,Ulga budowlana - prawa nabyte 2014-2018".

Iwona Maczalska, PIT.pl