Ulga budowlana: limity na III kwartał 2015 roku

Iwona Maczalska 22.05.2015 10:00 (aktualizacja: )

Od 1 lipca spodziewać się możemy wzrostu limitów zwrotu podatku VAT za zakup materiałów budowlanych. Wszystko za sprawą komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w którym ogłoszono, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r. wyniosła 3.926 zł.

21 maja 2015 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił w swoim komunikacie, że cena 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r. wyniosła 3.926 zł. Oznacza to, że od 1 lipca 2015 roku zaczną obowiązywać nowe, wyższe limity ulgi budowlanej.

Na podstawie ceny 1m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ogłoszonej przez GUS oblicza się limity dla ulgi - zwrot VAT za materiały budowlane obowiązujące w III kwartale 2015 roku, przy czym na jej podstawie obliczamy wysokość 5-letniego limitu kwot zwrot różnicy podatku VAT zawartej w cenie materiałów budowlanych.

Wniosek złożony w III kwartale 2015
  Cena 1 m2 powierzchni
(dla premii gwarancyjnej
ogłaszana w poprzednim kwartale)
Ile z każdej
faktury może odliczać?
Występuje pozwolenie na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat
Prace nie wymagają pozwolenia na budowę
Maksymalne odliczenie ze wszystkich FV w okresie 5 lat

Podatnik nie korzysta z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy? Stosujemy współczynnik dla obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych, ostatnio ogłoszonej przed kwartałem złożenia wniosku o dokonanie zwrotu (czyli współczynnik za dwa kwartały do tyłu) VAT z konkretnej FV * (współczynnik) = kwota odliczana
Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.818 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 6.522 zł
70m2 * 3.926 zł = 274.820 zł * 12,195 % = 33.514,30 zł 30m2 * 3.926 zł =117.780 zł* 12,195 % = 14.363,27 zł
Wniosek złożony w III kwartale 2015 na FV:
22% VAT 3.926 zł 68,18 % łącznie limit w III kw. łącznie limit w III kw.
23% VAT 3.926 zł 65,22 %33.514 zł14.363 zł

Podatnik korzysta lub korzystał z innych ulg budowlanych

Jak to liczymy?   Czyli np. FV 22% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
Czyli np. FV 23% ma podatku 10 tys. zł - odliczamy 5.523 zł
70m2 * 3.926 zł = 274.820 zł * 9,959 % = 27.369,32 zł 30m2 * 3.926 zł = 117.780 zł * 9,959 % = 11.729,71 zł
22% VAT 3.926 zł55,23 %27.369 zł11.730 zł
23% VAT 3.926 zł55,23 %27.369 zł11.730

Ulga budowlana w latach 2014 - 2018

W latach 2014 - 2018 nie przysługuje już zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym. Uchylenie zwrotu wynika bezpośrednio z ustawy wprowadzającej program MDM (art. 26 ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez ludzi młodych). Przepisy przejściowe pozwalają jednak na to, by wnioski dotyczące wydatków poniesionych do końca 2013 r. składać jeszcze przez okres 5 najbliższych lat podatkowych, czyli do końca 2018 r.
 

<< więcej o uldze budowlanej w latach 2014-2018

Iwona Maczalska,
PIT.pl