Ułatwienia podatkowe dla emerytów. Będzie choć trochę więcej pieniędzy z podatków dla seniorów

Piotr Szulczewski 30.10.2017 11:00 (aktualizacja: )

Emeryci od nowego roku liczyć mogą na nowe ulgi podatkowe. Niestety, nie obejmie ich jednak wyższa, wprowadzana już w 2017 r. kwota wolna od podatku. Planowane są jednak nowe zwolnienia podatkowe obejmujące wypłaty na ich rzecz. Dzięki temu emeryci zyskają na podatkach choć trochę więcej, niż w latach poprzednich.

Ułatwienia podatkowe dla emerytów. Będzie choć trochę więcej pieniędzy z podatków dla seniorów
Ułatwienia podatkowe dla emerytów / YAY foto

Zmiany od 2017 r. spowodowały, że emeryci objęci zostali wyższą kwotą wolną od podatku. Jednak ani emeryci otrzymujący średnią emeryturę, która w 2017 r. wynosi 2150 zł brutto, ani Ci otrzymujący emeryturę minimalną – 1000 zł brutto nie mogą liczyć na wyższą kwotę wolną w stosunku do roku poprzedniego – nadal będzie to w ich przypadku 3091 zł. W związku z tym, że ZUS wyliczając ich comiesięczne świadczenie korzysta już z kwoty wolnej, emeryci w rozliczeniu rocznym nie otrzymają z tego tytułu ani złotówki zwrotu podatkowego. Na zwrot podatkowy liczyć mogą jedynie osoby, które rocznie zarabiają do 11.000 zł, zatem m.in. takie, które świadczenie emerytalne pobierały przez część roku, a w pozostałej jego części nie zarabiali w ogóle.

Nowe zwolnienia podatkowe w 2018 dla emerytów i rencistów.

Nowe zwolnienia podatkowe mają zacząć obowiązywać od 2018 r., a zatem nie obejmą wynagrodzeń obecnego roku kalendarzowego. Zwolnieniu z podatku PIT podlegać ma od przyszłego roku przychód z tytułu świadczeń otrzymywanych przez emerytów lub rencistów od byłego zakładu pracy w związku z łączącym ich uprzednio z tym zakładem stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, albo od następcy prawnego tego zakładu pracy lub od związków zawodowych. Zwolnienie nie będzie limitowane kwotowo, co oznacza, że zakład pracy może dowolnie ustalać wartość świadczeń – a wszystkie one podlegać będą zwolnieniu podatkowemu. W 2017 r. świadczenia takie są zwolnione z podatku PIT tylko do kwoty 2.280 zł.

Zwolnienia w związku z śmiercią osoby

Zwolnieniu z podatku podlegać mają również świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłego pracownika lub zmarłego emeryta lub rencisty, od byłego zakładu pracy w związku z łączącym uprzednio tego zmarłego pracownika, emeryta lub rencisty z tym zakładem stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy albo od następcy prawnego tego zakładu pracy. Do tej pory świadczenia tego rodzaju zwolnione były z podatku wyłącznie do kwoty 2.280 zł rocznie. Od 2018 r. wypłaty nie będą powodowały obowiązku zapłaty podatku niezależnie od wartości wypłat – będą nielimitowane.

Piotr Szulczewski, VAT.pl