Tymczasowe zmiany w czasie pracy kierowców [Obwieszczenie Ministra Infrastruktury]

Ewelina Czechowicz

W dniu 3 marca 2022 r. Minister Infrastruktury wydał obwieszczenie z dnia 3 marca 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców (numer druku M.P. 2022 poz. 293).

Tymczasowe odstępstwo od stosowania czasu pracy kierowców

Zgodnie z treścią obwieszczenia,  w okresie od dnia 4 marca 2022 r. do dnia 2 kwietnia 2022 r., obowiązuje odstępstwo od stosowania  przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynków kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy.

Tymczasowe odstępstwa, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Tymczasowe zmiany w czasie pracy kierowców

Źródło: shutterstock

Czas pracy kierowców w okresie od 4 marca 2022 r. do 2 kwietnia 2022 r.

Dla kierowców, wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej wprowadzono następujące tymczasowe odstępstwa:

  1. dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 11 godzin;
  2. tygodniowy czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 60 godzin;
  3. łączny czas prowadzenia pojazdu w ciągu dwóch kolejnych tygodni nie może przekroczyć 96 godzin;
  4. po okresie prowadzenia pojazdu trwającym pięć i pół godziny kierowcy przysługuje ciągła przerwa trwająca co najmniej czterdzieści pięć minut;
  5. kierowca, jeżeli dokona takiego wyboru, może wykorzystać również regularny tygodniowy okres odpoczynku w pojeździe, o ile posiada on odpowiednie miejsca do spania dla każdego kierowcy i pojazd znajduje się na postoju.

Odstępstwa w czasie pracy kierowcy

Kierowcy, wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe osób i rzeczy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw. Jak wskazują przepisy stosowanie tymczasowych odstępstw, nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.