To już pewne. Umorzone subwencje z PFR 1.0 i 2.0 bez podatku PIT i CIT

Redakcja PIT.pl

Minister Finansów podpisał rozporządzenie zwalniające z podatku PIT i CIT subwencje wypłacone w ramach Tarcz Finansowych 1.0 i 2.0. Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

 

[AKTUALIZACJA 20.07.2021: Rozporządzenie Ministra Finansów zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw. Więcej na ten temat w artykule ,,Umorzone subwencje PFR bez podatku. Rozporządzenie opublikowane w Dzienniku Ustaw"].

Adresatami tego rozwiązania są przedsiębiorcy, beneficjenci wsparcia w ramach Tarczy 1.0 oraz Tarczy 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju, dla których wartość umorzonych zobowiązań z tytułu subwencji stanowi co do zasady przychód podatkowy.

PFR bez PIT i CIT

Źródło: shutterstock

Zaniechanie poboru podatku będzie miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych przez beneficjentów wsparcia począwszy od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2022 r.

» Zmiany w Tarczach finansowych PFR 2.0. Co się zmieni?

Wydatki pokryte środkami z subwencji podlegać mogą zaliczeniu do podatkowych kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych także w okoliczności zaniechania poboru podatku od dochodów z umorzonej subwencji.

To już kolejna, obok Tarcz PFR i Tarcz branżowych forma pomocy dla przedsiębiorców, których dotknął koronawirusowy kryzys.

Rezygnacja z poboru podatku zapewni podmiotom gospodarczym zwiększone możliwości finansowania działalności, co pozytywnie wpłynie na ich rozwój i poziom zatrudnienia, a w konsekwencji powinno przyczynić się do wzrostu gospodarczego kraju <– wskazuje minister Tadeusz Kościński.

Źródło: mf.gov.pl

Tarcza finansowa PFRKoronawirus w PolscePodatek PITCIT