Darmowy program do rozliczania PIT

wersja na Windows

Przycisk pobierania programu e-pity

lub uruchom online

Darmowy program do rozliczania PIT
Pobierz e-pity 2020
Darmowy program do rozliczania PIT
Przycisk pobierania programu e-pity
Pobierz e-pity 2020

Termin na zwrot podatku PIT w 2016 r.

Piotr Szulczewski 03.02.2016 11:00 (aktualizacja: )

Podatnik, który w deklaracji PIT wykazał kwotę podatku do zwrotu, powinien być cierpliwy. Organ podatkowy może szczegółowo zbadać treść deklaracji podatkowej i dopiero dokonać zwrotu. Na przekazanie kwoty ma nawet 3 miesiące.

Termin na zwrot podatku PIT w 2016 r.

Źródło: FORUM

Okres 3 miesięcy liczyć należy od daty, w której faktycznie podatnik przekazał zeznanie podatkowe. Chociaż podatnik ma czas na rozliczenie się do 30 kwietnia 2016 r., to termin na zwrot podatku nie musi być zatem liczony jako 3 miesiące od końca kwietnia – czyli do 30 lipca 2016 r. Im szybciej podatnik przekaże deklarację organowi podatkowemu , tym szybciej zaczyna biec termin na zwrot nadpłaty.

Podatnik nie ma wpływu na to, czy zwrot nastąpi po kilku dniach od złożenia deklaracji, czy też po pełnych 3 miesiącach od daty rozliczenie podatkowego. Na szybszy zwrot – w terminie 30 dni od daty rozliczenia – nie mogą liczyć również osoby wielodzietne,

posiadające Kartę Dużej Rodziny. W praktyce część organów skarbowych przychyla się w indywidualnych sprawach do wniosków o przyspieszenie zwrotu.

Rozliczenie elektroniczne może przyspieszyć termin zwrotu, gdyż deklaracja przekazywana jest automatycznie do systemów informatycznych organów skarbowych, zatem omijany jest etap przepisywania deklaracji. Nie oznacza to jednak, że termin ten automatycznie zostanie przyspieszony – przepisy nie mówią bowiem o tym, że deklaracje sporządzane elektroniczne dają przyspieszony termin zwrotu podatku.

Korekta złożonej pierwotnie deklaracji

Nadpłata podatku wynikająca dodatkowo z korekty deklaracji zwracana powinna być w terminie 2 miesięcy, lecz nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania lub deklaracji. W efekcie korekta zeznania nie może w żadnym wypadku skrócić terminu, w którym dochodzi do zwrotu podatku.

W szczególnych przypadkach, gdy zwrot podatku wynika z korekty podjętej przez organ skarbowy nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia upływu terminu do wniesienia sprzeciwu na wysokość tej nadpłaty, wskazanej przez organ podatkowy natomiast jeżeli korekty w tym postępowaniu sprawdzającym wszczętym przez organ dokonał podatnik - nadpłata podlega zwrotowi w terminie 3 miesięcy od dnia jej skorygowania.

Piotr Szulczewski, PIT.pl