Tarcza PFR 2.0: Rusza pierwszy etap rozliczeń, zmieni się termin zwrotu dotacji

Ewelina Czechowicz

18 listopada 2021 r. rusza rozliczenie pomocy z tarczy PFR 2.0. Projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów przewiduje zmianę terminu zwrotu dotacji z Tarczy Finansowej 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm.  Do kiedy przedsiębiorcy będą musieli zwrócić dotacje? Jak będzie wyglądało rozliczenie wsparcia?– wyjaśniamy. 

» Tarcza PFR 2.0: Rusza proces rozliczania i umarzania subwencji dla mikrofirm i MŚP

Rozliczenia Tarczy 2.0 od 18 listopada 2021 

Rozliczenie wsparcia z tarczy PFR 2.0 ma odbywać się w trzech etapach:

  1. W pierwszym etapie w bankowości elektronicznej Klientowi zostanie udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu dla małych i średnich firm (MŚP). Proces ten rozpocznie się od 18 listopada 2021 r. i potrwa do 15 stycznia 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.
  2. W drugim etapie to Mikroprzedsiębiorcy w swojej bankowości elektronicznej będą mieli udostępniony formularz oświadczenia o rozliczeniu. Etap ten rozpocznie się od 19 stycznia i potrwa do 28 lutego 2022 r. Po upływie tego terminu formularz będzie niedostępny, a rozliczenie subwencji co do zasady niemożliwe.
  3. W trzecim etapie - w kwietniu 2022 r. - PFR wyda przedsiębiorcom jedną z trzech decyzji, tj.:
  • decyzję określającą kwotę subwencji podlegającą zwolnieniu z obowiązku zwrotu (w tym o całkowitym umorzeniu),
  • decyzję wzywającą do zwrotu całej subwencji albo
  • decyzję informującą beneficjenta o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej zwolnieniu z obowiązku zwrotu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Ważną różnicą w stosunku do rozliczenia Tarczy Finansowej PFR 1.0 jest to, że termin złożenia oświadczenia o rozliczeniu nie następuje po roku od uzyskania subwencji, a termin wydania wskazanych wyżej decyzji przez PFR nie zależy od czasu złożenia oświadczenia. Proces rozliczania subwencji odbywać się będzie za pośrednictwem bankowości elektronicznej w tym samym banku, w którym składany był wniosek o udzielenie wsparcia. W odróżnieniu od procesu rozliczeń Tarczy Finansowej PFR 1.0 formularze wniosków nie będą zawierać wstępnej propozycji rozliczenia, a spłata subwencji finansowej będzie odbywać się na inny rachunek.

Rusza rozliczenie tarczy PFR 2.0

Źródło: shutterstok

Zmiana terminu zwrotu dotacji 

Termin zwrotu przewidziany jest na 15 marca 2022 r., a nie jak było do tej pory 31 stycznia 2022 r.

Żeby otrzymać pomoc, trzeba było spełnić określone warunki

Warunki, jakie trzeba było spełnić, aby otrzymać wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 różniły się w zależności m.in. od wielkości firmy oraz poziomu spadku przychodów.   Co ważne, z programu mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy otrzymali już subwencję z Tarczy Finansowej PFR 1.0.Z programu mogły skorzystać firmy, które wykazały spadek obrotów o min. 30 proc., porównując okres od kwietnia do grudnia 2020 roku lub od października do grudnia 2020 roku z analogicznym okresem roku 2019. Subwencja z Tarczy Finansowej PFR 2.0, przy spełnieniu warunków, będzie mogła zostać umorzona w całości.

Tarcza finansowa PFRKoronawirus w Polsce