Szykują się duże zmiany w opodatkowaniu spadków i darowizn

26.07.2013 09:00 (aktualizacja: )

Iwona KarkusOgraniczenie ulgi dla najbliższych członków rodziny do wartości 1 mln zł, podwyższenie kwot wolnych od podatku oraz zmiana stawek w podatku od spadków i darowizn – to najważniejsze ze zmian, które zawarte zostały w projekcie ustawy nowelizującej, skierowanej 23 lipca do Sejmu.

 
Zwolnienie z podatku do kwoty 1.000.000,00 zł

W nowelizacji proponuje się zniesienie ulgi nielimitowanej, zwalniającej całkowicie nabycie pomiędzy najbliższą rodziną. Ustalony ma zostać próg wartości czystej nabywanego majątku, powyżej którego zwolnienie z podatku nie znajdzie zastosowania. Próg nabywanego majątku (w czystej wartości, zatem po odliczeniu długów i ciężarów) wynosić ma  1.000.000, 00 zł. Limit ten ma być sumą nabyć od jednej osoby lub po jednej osobie łącznie z tytułu ostatniego nabycia oraz innych nabyć liczonych w okresie 5 lat poprzedzających rok tego ostatniego nabycia.

Zmiana wysokości kwot zwolnień od podatku w poszczególnych grupach podatkowych

Projektowane przepisy zakładają również zmianę kwot zwolnień od podatku w poszczególnych grupach podatkowych przy nabyciu własności rzeczy i praw majątkowych. Dotychczasowe przepisy zostają zastąpione kwotami zaokrąglonymi:

Nabywca Aktualnie obowiązujące kwoty zwolnień Projektowane kwoty zwolnień

Osoba zaliczona do I grupy podatkowej

9’637 zł

15’000 zł

Osoba zaliczona do II grupy podatkowej

7’276 zł

10’000 zł

Osoba zaliczona do III grupy podatkowej

4’902 zł

5’000 zł

Nowe stawki podatku od spadków i darowizn

Obecnie obowiązujące stawki podatku mają zostać zastąpione  liniowymi wynoszącymi  1%, 2% i 3% podstawy, a wysokość stawki zależna ma być od grupy podatkowej, między którymi następuje nabycie:
 

Nabywcy Podatek wyniesie

od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej

1%*

od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej

2%*

od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej

3%*

* % podatku od nadwyżki osiągniętej ponad kwotę wolną od podatku

Likwidacja ulgi mieszkaniowej

Projektodawcy zmian w ustawie o spadkach i darowiznach rezygnują całkowicie z ulgi związanej z nabyciem własności lub współwłasności budynku mieszkalnego  lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w tym prawie albo prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie – do wielkości 110 m. kw.   W świetle obowiązujących przepisów podatnik spełniając odpowiednie warunki, nie musiał płacić podatku od nabytego mieszkania, ani też składać deklaracji podatkowej i rozliczać się z fiskusem z tego tytułu. Zdaniem projektodawców: ,,rezygnacja z ulgi stanowi konsekwencję proponowanej obniżki stawek podatkowych”.

 

Projekt został skierowany do Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.

Iwona Karkus
PIT.pl