Podatki w praktyce

Darowizna

Ulga nielimitowana

Ulga nielimitowana obejmuje czynności na rzecz:

 • Zstępnych (dzieci, wnuki etc.),
 • Wstępnych (rodzice dziadkowie etc.),
 • Małżonka (mąż, żona)
 • Pasierba, ojczyma, macochy,
 • Rodzeństwa (brat, siostra).

Uwaga !

Ulga nie obejmuje czynności na rzecz dalszej rodziny, w szczególności kuzynów, zięcia – teścia.

Ulga możliwa jest wyłącznie w przypadku dopełnienia odpowiednich formalności, w szczególności:

 • terminowego zadeklarowania  czynności,
 • złożenia odpowiedniej deklaracji podatkowej,
 • dokonania czynności w odpowiedniej formie.

Uwaga !

Wyłącznie czynność dokonana przed notariuszem (w formie aktu notarialnego) nie wymaga dopełnienia formalności. Dodatkowo zgłoszenia nie trzeba dokonywać, jeżeli wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych nie przekracza 9637 zł.

Aby nabycie nie podlegało opodatkowaniu należy:

 • złożyć formularz SD-Z2,
 • dopełnić terminu 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku,
 • w przypadku darowizny lub polecenia darczyńcy – gdy ich przedmiotem są środki pieniężne – udokumentować ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym.
   
Deklaracja  SMS Opis deklaracji
SD-Z2 Zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych  

 

Uwaga !

Wyjątkowo jeżeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie powyższych terminów, zwolnienie jest dopuszczalne, gdy nabywca:

 • zgłosi nabycie nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz
 • uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu.

Piotr Szulczewski
Analityk Bankier.pl Firma i Podatki

 • data utworzenia: 02-07-2013
 • data modyfikacji: 07-01-2016

 


Komentarze

Autor: autor (14-11-2014 08:51:55)
Temat: Re: podstawa ulgi nielimitowanej
Jest to art 55 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013, poz. 1169).
Autor: Jan (13-11-2014 19:03:07)
Temat: Ulga nielimitowana
Jaki akt prawny reguluje sprawy ulgi nielimitowanej?
Autor: Tomasz (07-10-2014 01:40:10)
Temat: Ulga nielimitowana- czy muszę jako syn zameldować się i mieszkać w darowanym mieszkaniu..
..bo zdurniałem czytając. Czy ten wymóg nie obejmuje 0 grupy podatkowej?
Autor: sowa (18-07-2014 15:12:03)
Temat: SD-Z2
Darowizna 10000 zł. Wypełniając druk SD-Z2, w części F, pole 7, pozycja 83 wpisujemy kwotę 10000zł czy 363 zł ?.
Autor: Lama (24-06-2014 20:42:17)
Temat: ulga
Frelka ma rację. Na litość boską, piszcie to tak, aby prosty podatnik mógł to zrozumieć. Swoją drogą, to ciekawe, czy sami rozumiecie to, co tutaj "wyrzeźbiliście" uczonymi...pokaż całą treść
Frelka ma rację. Na litość boską, piszcie to tak, aby prosty podatnik mógł to zrozumieć. Swoją drogą, to ciekawe, czy sami rozumiecie to, co tutaj "wyrzeźbiliście" uczonymi słowy...zwiń
Autor: frelka (28-05-2014 21:21:47)
Temat: ulga nielimitowana
Jeśli piszecie informacje aby pomóc ludziom zrozumieć pewne kwestie to piszcie po ludzku bo myśle że dla prawników to jest oczywiste więc nie mają potrzeby tego czytać... "dopełnić...pokaż całą treść
Jeśli piszecie informacje aby pomóc ludziom zrozumieć pewne kwestie to piszcie po ludzku bo myśle że dla prawników to jest oczywiste więc nie mają potrzeby tego czytać... "dopełnić terminu 6 miesięcy od daty powstania obowiązku podatkowego, a w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku," ...dopełnić terminu ..? ale jakiej czynności? zwiń
Pokaż wszystkie komentarze
Dodaj swój komentarz