Szkolenia dla płatników składek ZUS

25.06 Szkolenia dla płatników składek ZUS

W ubiegłym tygodniu II Oddział ZUS w Warszawie zorganizował bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców rozliczających składki za ponad 20 ubezpieczonych. Uczestnicy zostali przeszkoleni w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczenia zdrowotnego, ustalania uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, a także zasad przekazywania dokumentów drogą elektroniczną.

Podczas szkolenia, w którym wzięło udział 51 przedstawicieli różnych przedsiębiorstw, zostały przedstawione zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz zgłaszania do ubezpieczeń: pracowników, zleceniobiorców, nakładców, osób wykonujących umowę o dzieło oraz osób przebywających na urlopach wychowawczych lub pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. W programie szkolenia znalazły się także zasady ustalania uprawnień do zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego oraz najważniejsze zagadnienia związane z obsługą programu "Płatnik" wersja 7.03.001.

Eksperci Zakładu wyjaśnili zasady rozstrzygania zbiegów do ubezpieczeń społecznych oraz zasady korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, zmiany jakie obowiązują od 1 stycznia 2009 r. w zakresie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. W następnej kolejności przedstawiono, krok po kroku, jak należy poprawnie zarejestrować certyfikat kwalifikowany wydany przez Centrum Certyfikacji w systemie i programie "Płatnik" oraz jak poprawnie skonfigurować program, aby przy wysyłaniu dokumentów do Zakładu korzystać z certyfikatu kwalifikowanego. Omówione zostały również zasady korzystania z Elektronicznego Urzędu Podawczego, który umożliwia wypełnienie i przekazanie w formie elektronicznej wniosków płatników składek.

Zainteresowanie szkoleniem przerosło oczekiwania organizatorów. Wykładowcy zostali bardzo ciepło przyjęci przez uczestników, doceniono ich profesjonalizm i szeroką wiedzę. Duże zainteresowanie tematem i liczba zadawanych pytań świadczy o potrzebie organizowania tego typu szkoleń, dlatego też planujemy już następne. Informacje o terminach kolejnych szkoleń będą umieszczane na stronie internetowej Zakładu.

Iwona Sarna
Rzecznik Prasowy
II O/ZUS w Warszawie

Źródło: ZUS