Pobierz e-pity 2018

Świąteczny wystrój firmy a koszty podatkowe

13.12.2010 09:00 (aktualizacja: )

13.12 Świąteczny wystrój firmy a koszty podatkowe

Koszty w firmieFirma postanowiła w tym roku udekorować świątecznie siedzibę oraz należące do niej sklepy. W tym celu zakupiła artykuły dekoracyjne, a ponadto planuje zakup stroju Świętego Mikołaja.

Sprawdź

CIT. Czy wydatki na wystrój świąteczny firmy stanowią koszt podatkowy?

VAT. Czy przysługuje od nich prawo do odliczenia VAT?

UoR. Jak ujmiesz poniesione wydatki w księgach rachunkowych?

CIT - Wydatki na ozdoby świąteczne jako koszt

Nieodzownym elementem wystroju sklepów i innych pomieszczeń wykorzystywanych przez podatników w działalności gospodarczej są także różnego rodzaju ozdoby świąteczne. Radosna atmosfera świąt, jaka udziela się konsumentom (szczególnie w święta Bożego Narodzenia), powoduje, że wydają oni pieniądze częściej i chętniej. W budowaniu takiej wspomagającej sprzedaż atmosfery zasadniczą rolę odgrywają nawiązujące do motywów świąt gadżety, w tym: choinki, girlandy, serpentyny, kwiaty, stroiki, bombki lub inne zabawki choinkowe oraz muzyka świąteczna, którą słychać głównie w sklepach.

Do tego katalogu wydatków świątecznych należy zaliczyć również zakup kostiumu Świętego Mikołaja oraz wynagrodzenie dla pracownika przebranego w ten kostium, a także wydatki na kartki świąteczne wysyłane kontrahentom. Wszystkie te zabiegi mają bowiem spowodować u klienta odwołanie do jego pozytywnych wspomnień i wrażeń, jakie zwykle towarzyszą świętom Bożego Narodzenia, i poprzez to skłonić go do dokonania zakupu lub wzbudzić poczucie sympatii do firmy.

Wydatki na świąteczny wystrój mają niewątpliwie związek z przychodem, a zatem mogą być zaliczone do kosztów jego uzyskania.

Ważne pismo IS

Wydatki na zakup kwiatów ciętych do wystroju pomieszczeń spółki i dekoracji w postaci choinek, lampek, stroików, bombek, pisanek, a także zakup usług dekoratorskich w celu udekorowania budynku i pomieszczeń spółki z okazji świąt, w opisanym stanie faktycznym i prawnym, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o CIT. Przyczyniają się one pośrednio do wzrostu przychodów spółki, zatem na podstawie art. 15 ust. 4d ww. ustawy, są potrącalne w dacie ich poniesienia. Pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 13 lutego 2008 r., nr ILPB3/423-235/07-2/MC

Koszty reprezentacji

Ustawodawca wyłączył z kosztów uzyskania przychodów koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napoje, w tym alkoholowe.

Ważne orzeczenie NSA

Pojęcie reprezentacja nie musi odnosić się do okazałości i wystawności. Pojęcie to odnosi się do dobrego reprezentowania się firmy, które może polegać na odpowiednim ubiorze pracowników, wystroju firmy, jej logo, tablicach informacyjnych, sposobie podejmowania interesantów i kontrahentów. Wyrok NSA z 6 maja 1998 r., sygn. akt SA/Sz 1412/97

Istnieje ograniczone ryzyko, iż w niektórych sytuacjach wydatki na zakup materiałów dekoracyjnych mogą być uznane za koszty reprezentacji albo za ogólne koszty firmy, w zależności od tego, w jakim celu zostały poniesione. Jeżeli akcesoria świąteczne zostały zakupione w celach dekoracyjnych, wydatek ten należy traktować jak pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem firmy i można go w całości zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jeżeli jednak zakup ten będzie miał charakter reprezentacyjny, tj. podkreślający wytworność i okazałość siedziby firmy podatnika, to wydatki te mogą zostać zaliczone przez organ podatkowy do kosztów reprezentacji.

Podstawa prawna: art. 15 ust. 1, art. 16 ust. pkt 28 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).

VAT - Odliczenie VAT

Podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych towarów i usług w zakresie, w jakim nabyte dobra są przez niego wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT).

Warunkiem odliczenia podatku naliczonego zawartego w cenie nabytych choinek, stroików oraz innych ozdób służących świątecznemu wystrojowi firmy jest ich związek z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika. Wprawdzie wymienione wydatki bezpośrednio nie generują przychodów ze sprzedaży opodatkowanych VAT, jednak w obecnych czasach świąteczny wystrój firmy jest zarówno tradycją, jak i standardem, a ponoszone w tym celu wydatki wpływają na kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i jej odbiór m.in. przez nabywców dóbr i usług, w efekcie pozostają w związku z czynnościami opodatkowanymi wykonywanymi przez podatnika.

Zatem podatnikowi, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych ze świątecznym wystrojem. Jeżeli podatnik prowadzi w całości działalność opodatkowaną VAT, to z faktur zakupu towarów świątecznych (bombki, choinki itp.) i usług (usługi dekoratorów), związanych ze stworzeniem świątecznego nastroju w firmie, może odliczyć cały VAT naliczony.

Podstawa prawna: art. 86 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz.U. nr 54, poz. 535 ze zm.).

UOR - Ujęcie w księgach

Zasada memoriałowa (art. 6 ust. 1 UoR), którą jesteś zobowiązany stosować, polega na tym, że przychody i koszty są uznawane w momencie ich wystąpienia, niezależnie od tego, czy miało miejsce równoczesne otrzymanie lub wypłacenie gotówki. Dekoracje świąteczne, a także strój Mikołaja, będą stanowiły dla Twojej firmy koszty operacyjne, które ewidencjonujesz na koncie zespołu 4.

W księgach rachunkowych ujmujesz otrzymaną od dostawcy fakturę VAT następująco:

Wn „Rozliczenie zakupu”,

Wn „VAT naliczony”,

Ma „Rozrachunki z dostawcami”,

natomiast koszy obciążasz zapisem:

Wn „Pozostałe koszty”,

Ma „Rozliczenie zakupu”.

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

Podsumowanie

  • Wydatki na świąteczny wystrój mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
  • Podatnikowi, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej wykonuje czynności opodatkowane, przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych związanych ze świątecznym wystrojem.
  • Dekoracje świąteczne, a także strój Mikołaja, będą stanowiły dla Twojej firmy koszty operacyjne.

CIT, VAT – Rafał Styczyński, doradca podatkowy

UoR – Ewa Ostapowicz, ekonomista

Czy jesteś pewien, że koszty uzyskania przychodu w Twojej firmie są wyliczone poprawnie?
Ile razy zastanawiałeś się, co możesz w nie wliczyć?
Czy jesteś w stanie przewidzieć wszystkie podatkowe konsekwencje księgowań w Twojej firmie? Czy VAT jest odliczony poprawnie?
Czy Twoje wyliczenia są zgodne z ustawą o rachunkowości?
Teraz otrzymasz praktyczną pomoc: „Koszty w firmie”
To gotowe i praktyczne rozwiązania problemów dotyczących rozliczania kosztów w firmie z punktu widzenia 3 dziedzin:

  • podatków dochodowych,
  • VAT
  • ustawy o rachunkowości

Korzystając z "Kosztów w firmie", otrzymasz dostęp do gotowych rozwiązań rzeczywistych problemów podatkowych, z jakimi borykają się osoby prowadzące księgowość. Praktyczne porady opisują, jak postępować w określonych przypadkach i poprawnie kwalifikować wydatki jako koszty uzyskania przychodu z punktu widzenia podatków dochodowych, VAT i rachunkowości. Dzięki "Kosztom w firmie" nie będziesz musiał szukać rozwiązań w trzech różnych publikacjach!

http://www.kosztywfirmie.pl/obce/

Źródło: Koszty w firmie