Świadczenie wychowawcze wolne od podatku

15.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Świadczenie wychowawcze wolne od podatku

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej potwierdza, że świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie opodatkowane. Nigdy nie było takich planów, aby kwota świadczenia wychowawczego na dziecko podlegała podatkowi dochodowemu.

Świadczenie wychowawcze wolne od podatku

Źródło: YAY foto

W związku z artykułem opublikowanym w dzienniku Super Express w dniu 12 grudnia 2015 r., sugerującym, że świadczenie wychowawcze 500 zł ma być opodatkowane Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej stanowczo i jednoznacznie dementuje te informacje.

Nigdy nie było planów aby kwota świadczenia wychowawczego – 500 zł – była opodatkowana. W projekcie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci nie ma takiego zapisu.

Projekt wyraźnie stanowi, w art. 32, że jest to kwota wolna od podatku. Rodzice nie będą musieli odprowadzać podatku od świadczenia wychowawczego. To kwota bezpośrednio dla rodziny.

Źrodło: MPiPS