Struktura JPK_VAT a faktury z odliczeniem 50% za paliwo i samochody

Piotr Szulczewski 29.11.2017 10:00 (aktualizacja: )

W pliku JPK_VAT należy ujmować m.in. dokumenty nabycia towarów i usług z prawem do 50% odliczenia podatku VAT. Pojawia się pytanie, jak w JPK_VAT ujmować kwotę netto z dokumentów księgowych.

Struktura JPK_VAT a faktury z odliczeniem 50% za paliwo i samochody

Struktura JPK_VAT a faktury z odliczeniem 50% za paliwo i samochody / YAY foto

 

Dokumenty, z których wynika prawo do częściowego jedynie odliczenia podatku naliczonego trafiać winny do JPK_VAT, tak samo jak do ewidencji zakupu i sprzedaży VAT wyłącznie w kwotach dających możliwość odliczenia.

Wynika z tego, że:

  • Pozycja k_43 – odpowiadać ma wartości wskazanej w poz. 43 deklaracji VAT-7 – nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – wartość netto w złotych polskich,
  • Pozycja k_44 – odpowiadać ma wartości podatku naliczonego z poz. 44 deklaracji VAT-7 z tytułu nabycia towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych – wartość podatku naliczonego w złotych polskich,
  • Pozycja k_45 - odpowiadać ma wartości wskazanej w poz. 45 deklaracji VAT-7 – nabycie towarów i usług pozostałych – wartość netto w złotych polskich,
  • Pozycja k_46 - odpowiadać ma wartości podatku naliczonego z poz. 46 deklaracji VAT-7 – nabycie towarów i usług pozostałych – wartość podatku naliczonego w złotych polskich,

<< Terminy przygotowania plików JPK >>

We wszystkich tych pozycjach – od k_43 do k_46 właściwym jest wskazywanie kwoty netto, jak i podatku VAT jedynie w 50%. Zarówno w deklaracji VAT, jak i w ewidencjach wykazuje się wyłącznie:

  • wartość towarów i usług (kwotę netto) oraz
  • kwotę podatku naliczonego (z uwzględnieniem korekt)

- w takiej wysokości, w jakiej podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego, na zasadach określonych w przepisach art. 86-92 ustawy, z uwzględnieniem przepisów wykonawczych, w okresie rozliczeniowym, za który przygotowywane są dokumenty podatkowe.

JPK_VAT zawierające pełne (100%) pozycje netto podstawy ustalenia podatku od nabyć towarów i usług i 50% pozycje podatku VAT podlegającego z tego tytułu odliczeniu staną się przedmiotem czynności wyjaśniających i będą prowadziły do korekty złożonych plików JPK.

Piotr Szulczewski, VAT.pl