Stawki karty podatkowej 2016

Katarzyna Sudaj 16.12.2015 09:00 (aktualizacja: )

Od stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej. Wszystko za sprawą najnowszego obwieszczenia Ministra Finansów.

Stawki karty podatkowej 2016

Źródło: YAY foto

24 listopada br. w Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 22 października 2015 r. w sprawie stawek karty podatkowej stawek karty podatkowej, kwoty, do której można wykonywać świadczenia przy prowadzeniu niektórych usług z wyjątkiem świadczeń dla ludności, oraz kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy, obowiązujących w 2016 r. (M.P. 2015 poz. 1120).
 

Deklaracje:  Ryczałt i karta podatkowa
 

Obwieszczenie określa:

 1. Wysokość stawek karty podatkowej na rok 2016,
 2. Wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów proboszczów oraz,
 3. Wysokość kwartalnych stawek ryczałtu od przychodów wikariuszy.
   

<< ZOBACZ TABELE STAWEK KARTY PODATKOWEJ OBOWIĄZUJĄCYCH W 2016 ROKU >>


Dla kogo miesięczne stawki podatku w formie karty podatkowej?

Obwieszczenie wskazuje miesięczne stawki podatku dochodowego w formie karty podatkowej dla:

 • działalności usługowej oraz wytwórczo-usługowej,
 • usług w zakresie handlu detalicznego żywnością, napojami, wyrobami tytoniowymi oraz kwiatami,
 • usług w zakresie handlu detalicznego artykułami nieżywnościowymi,
 • gastronomii,
 • usług transportowych,
 • usług rozrywkowych,
 • sprzedaży posiłków domowych w mieszkaniach,
 • usług w zakresie  ochrony zdrowia ludzkiego (wolne zawody),
 • usług weterynaryjnych (wolne zawody),
 • opieki domowej nad dziećmi i osobami chorymi,
 • usług edukacyjnych w zakresie udzielania lekcji na godziny,
 • innych usług osób fizycznych (o których mowa w art. 23 ust. 1a ustawy o PIT).

Obwieszczenie wskazuje również kwartalne stawki ryczałtu od przychodów proboszczów i wikariuszy.
 

Termin wpłaty podatku w formie karty podatkowej w 2016 roku

Wpłaty podatku w formie karty podatkowej dokonuje się co miesiąc najpóźniej do 7 dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, natomiast za miesiąc grudzień najpóźniej do 28 grudnia roku podatkowego.

Katarzyna Sudaj,
PIT.pl