Split payment jednak później niż zakładano, termin 1 kwietnia 2018 r. przesunięty

Piotr Szulczewski 12.12.2017 09:00 (aktualizacja: )

Nie uda się wprowadzić do ustawy o VAT zmian w zasadach zapłaty podatku VAT w zakładanym pierwotnie terminie kwietnia 2018 r. Senat wprowadził poprawki do projektu ustawy, przesuwając tym samym termin o kolejny kwartał.

Split payment jednak później niż zakładano, termin 1 kwietnia 2018 r. przesunięty

Split payment 2018  / YAY foto


 

Dopiero 1 lipca 2018 r. podatnicy będą mogli rozliczać podatek VAT bazując na nowych zasadach zapłaty podatku. Przesunięte zasady wprowadzają przelewy nowym poleceniem przelewu w kwocie netto i kwocie VAT na rzecz sprzedawcy, a zatem zapłata będzie dzielona pomiędzy:

  • zapłatę kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z otrzymanej faktury jest dokonywana na rachunek VAT;
  • zapłatę całości albo części kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury.

<< Split payment - nowy pomysł na podatek VAT>>

To od decyzji nabywcy zależeć będzie, czy płatność podzielona zostanie na dwie części, czy odbędzie się bez wykorzystania mechanizmu podzielonej płatności. Zapłata z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności dokonywana będzie w złotych polskich przy użyciu komunikatu przelewu w którym wskazać będzie trzeba dane z faktury, tj.:

  • kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności;
  • kwotę odpowiadającą całości albo części wartości sprzedaży brutto;
  • numer faktury, w związku z którą dokonywana jest płatność;
  • numer, za pomocą którego dostawca towaru lub usługodawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku.

Nowy System VAT 2018. Sprawdź program wydarzenia na: konferencje.pb.pl

Po dokonaniu takiego przelewu – po stronie sprzedawcy nastąpi podział przelewanych kwot pomiędzy rachunek VAT a rachunek rozliczeniowy przedsiębiorstwa. Swobodnie dysponować będzie można wyłącznie środkami na rachunku rozliczeniowym.

W efekcie stosowania przez nabywcę tego rodzaju płatności ograniczona zostanie natomiast możliwość pełnego dysponowania przez sprzedawcę należnym podatkiem VAT. Nie będzie mógł on tej kwoty przeznaczać do dowolnych celów – przechowywany będzie wyłącznie w związku z prowadzeniem rozliczeń VAT, a ewentualne inne przeznaczenie środków wymagać będzie zgody organów podatkowych.

< Split payment zachwieje polską gospodarką >>

Na koniec okresu rozliczeniowego podatnik VAT będzie mógł wpłacać VAT korzystając ze środków zgromadzonych na rachunku VAT. Dopłaty VAT dokonywać będzie można z pozostałych rachunków podatnika. Nie będzie on musiał całości zobowiązania rozliczać wyłącznie z rachunku VAT.

Piotr Szulczewski, PIT.pl

Płatność podzielona